CD&V Wetteren doet oproep om verkiezingsborden te bannen

Geplaatst op 26/12/2017
Categorie: Algemeen

In oktober volgend jaar trekken we naar het stemhokje om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De gang van zaken tijdens de weken voor de verkiezingsdag kennen we allemaal: een overvloed aan informatie om partijprogramma’s en -gezichten voor te stellen. CD&V Wetteren wil het initiatief nemen om een halt toe te roepen aan de verkiezingsborden. Vandaag de dag ervaren de meeste deze affiches eerder als last dan als stemadvies. En gelijk hebben ze: een wildgroei aan borden, elk met hun eigen formaat, die na enkele weken doen uitschijnen of elke kandidaat geelzucht heeft gekregen, en die ook vaak een hele tijd na de verkiezingen nog steeds zichtbaar zijn... fraai is anders. Daarnaast kunnen we al deze borden niet echt milieuvriendelijk en duurzaam noemen. Houten borden, papieren affiches en behangerslijm zijn niet de beste vrienden van Moeder Natuur. Ze zorgen ze af en toe voor verkeersonveilige situaties en, laat ons eerlijk zijn, in deze tijden van intensief digitaal verkeer zijn ze stilaan ook ietwat oubollig geworden. En bovenal: het plaatsen van deze borden komt zeker niet ten goede aan het uitzicht en de uitstraling van onze gemeente. Een verbod op verkiezingsborden kan een eerste symbolische aanzet zijn om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te realiseren. CD&V Wetteren stelt voor om, ook in 2018, de verkiezingen te laten gaan over inhoud en hoopt met dit voorstel gehoor te vinden bij alle gemeenteraadsfracties. Burgemeester Pardaen zal in de eerstvolgende dagen alvast contact opnemen met de voorzitters en fractieleiders van de verschillende Wetterse partijen om hun standpunt te kennen en om uit te zoeken of een volledig of gedeeltelijk verbod op verkiezingsborden politiek haalbaar is, hetzij door een formeel verbod in het politiereglement, hetzij onder de vorm van een “gentlemen’s agreement” tussen de verschillende Wetterse gemeenteraadsfracties.

CD&V verkoopt tartiflette ten voordele van G-lymnastiek

Geplaatst op 18/12/2017
Categorie: Activiteiten

CD&V Wetteren zal in het teken van de warmste week tartiflette bereiden voor G-lymnastiek, een Wetterse gym- en dansvereniging voor kinderen met een beperking.

G-lymnastiek staat voor "gymmen met een glimlach".
 

Vanuit G-sport Vlaanderen werden 28 G-sportprojecten geselecteerd, waaronder ook G-lymnastiek Wetteren, om ondersteuning te krijgen in hun zoektocht naar nieuwe sportmaterialen. Om hun werking kracht bij te zetten, is G-lymnastiek op zoek naar een ijzeren rolstoelparcours ter waarde van 3500 euro, dit om de rolstoelvaardigheden in te oefenen aan de hand van zelf ontwikkelde kijkwijzers.
Per opgehaalde euro legt G-sport Vlaanderen één euro bovenop.
U vindt CD&V Wetteren in de Florimond Leirensstraat ter hoogte van de vroegere ingang Delhaize, waar wij zaterdag overheerlijke tartiflette serveren van 14.00 u tot 22.00 u.

IEDEREENTHUIS - Operatie Renovatie

Geplaatst op 28/3/2017
Categorie: Algemeen

 

 

 

Wist u dat niet minder dan 350.000 Vlaamse woningen nood hebben aan structurele ingrepen?
 
Met het Renovatiepact wil Vlaanderen de renovatiegraad verhogen en de energieprestatie van de woongelegenheden optimaliseren.
CD&V heeft haar eigen specifieke kijk op het hele renovatiegebeuren, en legt haar aandachtspunten graag ter discussie voor aan experts en geïnteresseerden.
Wil je meedenken en vervolgens meewerken aan concrete initiatieven om de renovatiegraad van het Vlaams woonpatrimonium op te krikken?
 
Met het traject IEDEREENTHUIS gaat CD&V in dialoog over het toekomstige woonbeleid in al haar aspecten.
Na de Woonimpulsen over private huur en nieuwe woonvormen, snijden we nu dus het hoofdstuk (energie)renovatie aan.
Vlaams volksvertegenwoordigers Valerie Taeldeman, Katrien Partyka, An Christiaens, en Dirk de Kort nodigen je graag uit om deel te nemen aan het debat.
 
Houd 28 april 2017 alvast vrij. Meer concrete info over het programma volgt snel.

 

CD&V-Wetteren pleit voor gemeentelijke cadeaubon

Geplaatst op 27/3/2017
Categorie: Algemeen

 

 

De debatavond met onze handelaars van 20 februari ll. heeft aangetoond dat er nood is aan concrete acties om het lokale winkelen te promoten. CD&V Wetteren stelt daarom voor om werk te maken van een gemeentelijke cadeaubon, een bon waarmee je een aankoop kan doen bij elke Wetterse handelaar die zich inschrijft in dit project. Deze bon moet het lokaal winkelen extra stimuleren en komt enkel ten goede aan de Wetterse handelaars. Eigenlijk bestaat de gemeentelijke aankoopbon al, maar hij wordt enkel uitgereikt aan jubilarissen. Een uitbreiding hiervan kan op relatief korte termijn gerealiseerd worden. Hij kan ook klanten van het Frunpark naar het centrum brengen. Het gemeentebestuur kan in de ondersteuning en promotie van deze bon een actieve rol spelen. CD&V zal de uitbreiding van de gemeentelijke cadeaubon dan ook aankaarten bij het bestuur.

Wetteren wordt pilootgemeente in Vlaams project ter ondersteuning van kansarme jongeren

Geplaatst op 27/3/2017
Categorie: Algemeen

 

 

Wetteren wordt, samen met 6 andere gemeenten, pilootgemeente van een nieuw Vlaams project ter ondersteuning van minder kansrijke jongeren.

Voor dit project, dat uitgaat van het ISB (Instituut voor Sportbeheer), ontvangt de gemeente een subsidie van 4000 EUR.

De bedoeling is om minder kansrijke jongeren, die af en toe voor overlast zorgen in het sport- en recreatiedomein “De Warande”, actief te betrekken bij het sportbeleid van de gemeente.

“Via het ISB-project willen we die jongeren een zinvolle tijdsbesteding geven.”, aldus schepen Katrien Claus. “ Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak op termijn een veel beter resultaat oplevert dan een voortdurend repressief en vermanend optreden.”

“Uit een rondvraag bij die jongerengroep, die ik voor een groot deel zelf ken uit mijn werkomgeving in het onderwijs, bleek dat de jongeren hiervoor zelf vragende partij zijn. Op hun vraag zal er voetbal- en boksinitiatie gegeven worden. Ik ben er mij van bewust dat boksen bij sommige mensen de wenkbrauwen doet fronsen, maar als sportleerkracht. heb ik de gevechtssporten leren appreciëren als sporten die in grote mate bijdragen tot de ontwikkeling van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en discipline, moed en vooral zelfbeheersing. Bovendien zullen zij begeleid worden door een professionele lesgever.

Bedoeling is dat de resultaten tussentijds geëvalueerd worden. Als de eindevaluatie positief is, zal het intiatief uitgebreid worden naar alle Vlaamse gemeenten.

Wij beschouwen dit project in de Warande als een eerste stap naar echte buurtsportwerking. Wij hopen immers om in de toekomst ook buurtsportprojecten te organiseren in andere Wetterse wijken en voor andere bevolkingsgroepen. Uiteraard zal de invulling ervan afhankelijk zijn van de doelgroep.

Beluister hieronder het interview van Radio Babs met schepen Katrien Claus over dit project

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews