IEDEREENTHUIS - Operatie Renovatie

Geplaatst op 28/3/2017
Categorie: Algemeen

 

 

 

Wist u dat niet minder dan 350.000 Vlaamse woningen nood hebben aan structurele ingrepen?
 
Met het Renovatiepact wil Vlaanderen de renovatiegraad verhogen en de energieprestatie van de woongelegenheden optimaliseren.
CD&V heeft haar eigen specifieke kijk op het hele renovatiegebeuren, en legt haar aandachtspunten graag ter discussie voor aan experts en geïnteresseerden.
Wil je meedenken en vervolgens meewerken aan concrete initiatieven om de renovatiegraad van het Vlaams woonpatrimonium op te krikken?
 
Met het traject IEDEREENTHUIS gaat CD&V in dialoog over het toekomstige woonbeleid in al haar aspecten.
Na de Woonimpulsen over private huur en nieuwe woonvormen, snijden we nu dus het hoofdstuk (energie)renovatie aan.
Vlaams volksvertegenwoordigers Valerie Taeldeman, Katrien Partyka, An Christiaens, en Dirk de Kort nodigen je graag uit om deel te nemen aan het debat.
 
Houd 28 april 2017 alvast vrij. Meer concrete info over het programma volgt snel.

 

CD&V-Wetteren pleit voor gemeentelijke cadeaubon

Geplaatst op 27/3/2017
Categorie: Algemeen

 

 

De debatavond met onze handelaars van 20 februari ll. heeft aangetoond dat er nood is aan concrete acties om het lokale winkelen te promoten. CD&V Wetteren stelt daarom voor om werk te maken van een gemeentelijke cadeaubon, een bon waarmee je een aankoop kan doen bij elke Wetterse handelaar die zich inschrijft in dit project. Deze bon moet het lokaal winkelen extra stimuleren en komt enkel ten goede aan de Wetterse handelaars. Eigenlijk bestaat de gemeentelijke aankoopbon al, maar hij wordt enkel uitgereikt aan jubilarissen. Een uitbreiding hiervan kan op relatief korte termijn gerealiseerd worden. Hij kan ook klanten van het Frunpark naar het centrum brengen. Het gemeentebestuur kan in de ondersteuning en promotie van deze bon een actieve rol spelen. CD&V zal de uitbreiding van de gemeentelijke cadeaubon dan ook aankaarten bij het bestuur.

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews