Schepen De Geyter neemt ontslag

Geplaatst op 14/11/2011
Categorie: Algemeen

Op 13 oktober diende Albert De Geyter zijn ontslag in als schepen en gemeenteraadslid van Wetteren.
Om privéredenen kon Albert niet voldoende tijd meer vrij maken voor zijn schepenambt.
"Met spijt neem ik afscheid van iets dat ik héél graag deed", schrijft Albert in zijn ontslagbrief.
"Voor een partij die de moeite loont om voor te staan en voor te vechten. Ik was bijzonder vereerd mijn gemeentenaren te mogen vertegenwoordigen.
Ik had het echt anders gewild, wees daarvan overtuigd."
CD&V-Wetteren verliest hiermee één van zijn drijvende krachten en een gewetensvolle en geliefde schepen.
Op de gemeenteraad van 8 november is zijn opvolging behandeld. Raf Bossaer legde de eed af als nieuw gemeenteraadslid, nadat huidig OCMW-raadslid en eerstvolgende opvolger Tony Oyen liet weten te verzaken aan zijn opvolging. Huidig gemeenteraadslid Karine Fack (CD&V) werd voorgedragen als nieuwe schepen.
Aangezien een schepen geen lid kan zijn van een commissie, wordt Karine Fack in alle gemeenteraadscommissies waarin ze zetelt vervangen door Raf Bossaer.
Binnen het schepencollege worden de bevoegdheden deels herverdeeld.

Feest van de Burgemeester

Geplaatst op 20/9/2011
Categorie: Algemeen

Toegangskaarten

  • telefonisch te bestellen op nummer 0486/80.03.13
  • via het contactformulier op deze website

CD&V Direct september 2011

Geplaatst op 20/9/2011
Categorie: Algemeen

In de loop van deze week krijgt u de nieuwe CD&V Direct in de brievenbus.
Daarin vooral aandacht voor het sociale beleid met o.m. interviews met

  • burgemeester Alain Pardaen
  • Gemeenteraadslid Karine Fack
  • OCMW-raadslid Myriam Verhoeven
  • schepen Leentje Grillaert

Oud-gemeenteraadslid Gilbert De Smet overleden

Geplaatst op 20/9/2011
Categorie: Algemeen

Gilbert De Smet overleed maandag 12 september, op 91-jarige leeftijd, omringd door zijn 9 kinderen en zijn echtgenote Rosa Van hoogenbemt. Gilbert was een bekend figuur in de gemeente.

Als huisarts zette hij een hele generatie op de wereld en als sociaal bewogen man zetelde hij jarenlang in de gemeenteraad.

Gilbert was ook geruime tijd voorzitter van onze Wetterse CD&V-afdeling, tijdelijk plaatsvervangend  OCMW-voorzitter en bestuurslid van huisvestingsmaatschappij "Eigen Dak".

Het sociale engagement kregen ook zijn kinderen met de paplepel ingegoten. Oudste dochter Annemie was in de vorige legislatuur schepen van financiën en zoon Wim is getrouwd met huidig CD&V-raadslid Katrien Claus.

CD&V-Wetteren wenst langs deze weg haar medeleven te betuigen aan de familie.

 

Noord-zuidverbinding: persnota van het schepencollege

Geplaatst op 14/6/2011
Categorie:

Afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren
Het kleinstedelijk gebied Wetteren dient zich voor zijn ontsluiting naar het hoofdwegennet toe voornamelijk op de E40 te richten. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen selecteerde hiervoor de as N417-N42 (Zuidlaan-Oosterzelesteenweg) als primaire weg. Om het verkeer naar deze primaire weg toe te verzamelen is de verbinding Noordlaan-Zuidlaan opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan en het Mobiliteitsplan van Wetteren en heeft het provinciaal ruimtelijk structuurplan de Wetterstraat of een parallel nader te bepalen tracé van de N400 (Noordlaan) tot de N417 (Zuidlaan) opgenomen als te ontwerpen secundaire wegvak.
De te ontwerpen secundaire weg heeft een verzamelende functie voor het verkeer van de bedrijventerreinen Kwatrecht-Noord en Stookte en van de stedelijke woonomgevingen Overschelde en Overbeke naar de N42-N40.
Het PlanMer van december 2010 onderzocht de milieu- en mobiliteitseffecten van twee mogelijke tracés, het boerenhol-tracé en een tracé van 550 meter lang ten westen van Overbeke en de Wetterstraat . Deze milieueffectenbeoordeling gaf geen eenduidige voorkeur voor één van beide tracés.
Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft daarom per brief op 11 mei 2011 aan het Gemeentebestuur van Wetteren vier vragen gesteld in verband met de afbakening van het kleinstedelijk gebied Wetteren. Op drie van de vier vragen heeft het Schepencollege positief geantwoord. Zo wenst het Wetterse College dat zowel Overbeke, Overschelde als Kwatrecht worden meegenomen in het kleinstedelijk gebied en dat inzake bedrijvigheid voor een uitbreiding van het industriegebied Vantegem wordt geopteerd.
Voor de verbinding tussen de Noordlaan en de Zuidlaan wenst het Schepencollege dat, naast een technisch onderzoek voor het boerenhol-tracé, eerst nog alle mogelijke tracés tussen de Koedreef en de Wetterstraat (westelijker dan het voorgestelde tracé) worden onderzocht vooraleer een definitieve uitspraak te doen over de toekomstige lokalisatie voor deze noodzakelijke secundaire Noord-Zuid verbinding. Het College wil ondertussen ook een begeleidingscommissie oprichten die haar bij de definitieve beslissing zal moeten adviseren. Het College is immers van mening dat, nu dit dossier eindelijk in een stroomversnelling zit, deze extra reflectietijd nodig is om een weloverwogen en goeddoordachte beslissing te kunnen nemen in dit heel belangrijke en dringend geworden dossier.

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews