Campagneweekend Vredeseilanden groot succes

Geplaatst op 22/1/2011
Categorie:

vredeseilanden
In het weekend van 15-16-17 januari 2010 boden vrijwilligers voor Vredeseilanden Vredeseilandengadgets aan.
De actie kon rekenen op gemotiveerde jongeren uit verschillende Wetterse jeugdbewegingen en zondag zetten de scouts op de zondagsmarkt de kers op de taart.
Ook de parochieploegen en andere “vaste” vrijwilligers zetten met enthousiasme hun schouders onder de actie.
Wie ook tevreden zal zijn .... dat zijn de vele boerenorganisaties waarvoor Vredeseilanden het voortouw neemt. Met de opbrengst van de campagne kan het begonnen werk, ter verbetering van de levenssituatie van de boeren in het Zuiden, verder gezet worden.
Het resultaat voor Wetteren 2011 (op vandaag): 6397,13 euro (vorig jaar was een uitschieter met 6.610 euro, in 2009 was dit 5056 euro).

Heraanleg van de N9 te Kwatrecht

Geplaatst op 21/1/2011
Categorie:

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kreeg als antwoord op een vraag aan Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits dat in het jaar 2012 voor de heraanleg te Kwatrecht, Wetteren op de N9  1.750.000 euro wordt voorzien. Meer bepaald worden een structureel onderhoud aan de gewestweg en de aantakkende gemeentewegen, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het vernieuwen van de voetpaden en de heraanleg van het kerkplein voorzien.
De start van de werken is voorzien voor 2012.

Herinrichting N42

Geplaatst op 21/1/2011
Categorie:

Reeds in 2011 wordt gestart met de herinrichting van de N42 te Wetteren

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister van openbare werken Hilde Crevits dat in 2011 250.000 euro wordt voorzien om de studie betreffende de herinrichting van de N42 te Wetteren, tussen het op- en afrittencomplex van de E40 en het kruispunt N42XN46 conform het streefbeeld uit te werken.
Enkel het stuk E40-Gijzenzelestraat wordt gezien de hoogdringendheid tot een aanbestedingsdossier uitgewerkt. De gemeente Oosterzele koppelt hier eveneens rioleringswerken aan.
Om de verkeersveiligheid op het wegvak Gijzenzelestraat-N46 te verhogen wordt in de zomer van 2011 de uitvoering van volgende werken en maatregelen voorzien:
- weren fiets- en landbouwverkeer
- aanbrengen geschilderde middenberm, zonder fysieke afscheiding
- afsluiten Kwaadbeek, Roosbloemstraat en alle zijwegen ten zuiden van ’t Parksken
- plaatsen van VRI t.h.v. kruispunt ’t Parksken –N42
- aanleg van ventwegen.
De werken voor het wegvak E40- Gijzenzelestraat worden voorlopig geraamd op 4.000.000 euro.

Herinrichting Zuidlaan

Geplaatst op 21/1/2011
Categorie: Algemeen

Herinrichting Zuidlaan te Wetteren gaat van start in 2013

In het indicatief investeringsprogramma wegen 2011-2013 voor de provincie Oost-Vlaanderen is voor het jaar 2012 voor de herinrichting van de Zuidlaan te Wetteren op de N416/N417 voor fase 1  100.000 euro voorzien.
Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op een schriftelijke vraag aan minister van openbare werken Hilde Crevits.
De studie voor de heraanleg van de N416/N417 wordt in 2011 opgestart. Er worden een structureel onderhoud aan de gewestweg, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het vernieuwen van de voetpaden voorzien. De start van de werken is gepland voor 2013.
De werken worden geraamd op 1.500.000 euro, waarvan 600.000 euro ten laste van het Vlaamse gewest.

Nieuwjaarsreceptie: toespraak van burgemeester Pardaen

Geplaatst op 15/1/2011
Categorie:

Geachte dames en heren,
Beste inwoners van het Centrum, Christus Koning en Den Boskant, Jabeke, Kwatrecht, Massemen, Overbeke, Overschelde, Ten Ede en Westrem.
Liefste mensen allemaal,

Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsdrink. Het doet deugd om u als fiere burgemeester van onze prachtige gemeente Wetteren in zulke grote getale te mogen begroeten.  
Ik wens u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar 2011.
Ik wens u een jaar toe van vreugde en geluk voor uzelf en voor al wie u dierbaar is.

Lees het volledige bericht >>

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews