Oud-gemeenteraadslid Gilbert De Smet overleden

Geplaatst op 20/9/2011
Categorie: Algemeen

Gilbert De Smet overleed maandag 12 september, op 91-jarige leeftijd, omringd door zijn 9 kinderen en zijn echtgenote Rosa Van hoogenbemt. Gilbert was een bekend figuur in de gemeente.

Als huisarts zette hij een hele generatie op de wereld en als sociaal bewogen man zetelde hij jarenlang in de gemeenteraad.

Gilbert was ook geruime tijd voorzitter van onze Wetterse CD&V-afdeling, tijdelijk plaatsvervangend  OCMW-voorzitter en bestuurslid van huisvestingsmaatschappij "Eigen Dak".

Het sociale engagement kregen ook zijn kinderen met de paplepel ingegoten. Oudste dochter Annemie was in de vorige legislatuur schepen van financiën en zoon Wim is getrouwd met huidig CD&V-raadslid Katrien Claus.

CD&V-Wetteren wenst langs deze weg haar medeleven te betuigen aan de familie.

 

Noord-zuidverbinding: persnota van het schepencollege

Geplaatst op 14/6/2011
Categorie:

Afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren
Het kleinstedelijk gebied Wetteren dient zich voor zijn ontsluiting naar het hoofdwegennet toe voornamelijk op de E40 te richten. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen selecteerde hiervoor de as N417-N42 (Zuidlaan-Oosterzelesteenweg) als primaire weg. Om het verkeer naar deze primaire weg toe te verzamelen is de verbinding Noordlaan-Zuidlaan opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan en het Mobiliteitsplan van Wetteren en heeft het provinciaal ruimtelijk structuurplan de Wetterstraat of een parallel nader te bepalen tracé van de N400 (Noordlaan) tot de N417 (Zuidlaan) opgenomen als te ontwerpen secundaire wegvak.
De te ontwerpen secundaire weg heeft een verzamelende functie voor het verkeer van de bedrijventerreinen Kwatrecht-Noord en Stookte en van de stedelijke woonomgevingen Overschelde en Overbeke naar de N42-N40.
Het PlanMer van december 2010 onderzocht de milieu- en mobiliteitseffecten van twee mogelijke tracés, het boerenhol-tracé en een tracé van 550 meter lang ten westen van Overbeke en de Wetterstraat . Deze milieueffectenbeoordeling gaf geen eenduidige voorkeur voor één van beide tracés.
Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft daarom per brief op 11 mei 2011 aan het Gemeentebestuur van Wetteren vier vragen gesteld in verband met de afbakening van het kleinstedelijk gebied Wetteren. Op drie van de vier vragen heeft het Schepencollege positief geantwoord. Zo wenst het Wetterse College dat zowel Overbeke, Overschelde als Kwatrecht worden meegenomen in het kleinstedelijk gebied en dat inzake bedrijvigheid voor een uitbreiding van het industriegebied Vantegem wordt geopteerd.
Voor de verbinding tussen de Noordlaan en de Zuidlaan wenst het Schepencollege dat, naast een technisch onderzoek voor het boerenhol-tracé, eerst nog alle mogelijke tracés tussen de Koedreef en de Wetterstraat (westelijker dan het voorgestelde tracé) worden onderzocht vooraleer een definitieve uitspraak te doen over de toekomstige lokalisatie voor deze noodzakelijke secundaire Noord-Zuid verbinding. Het College wil ondertussen ook een begeleidingscommissie oprichten die haar bij de definitieve beslissing zal moeten adviseren. Het College is immers van mening dat, nu dit dossier eindelijk in een stroomversnelling zit, deze extra reflectietijd nodig is om een weloverwogen en goeddoordachte beslissing te kunnen nemen in dit heel belangrijke en dringend geworden dossier.

CD&V ontbijtbuffet

Geplaatst op 14/6/2011
Categorie: Activiteiten

Op 29 mei organiseerde CD&V-Wetteren in zaal 'Dassenveld' voor het derde jaar op rij haar traditionele ontbijtbuffet.
Meer dan 300 sympathisanten schoven aan. Ze werden verwelkomd met een glaasje cava en konden zich vervolgens te goed doen aan de heerlijkheden van het buffet.
Het geheel werd opgeluisterd met een muzikaal intermezzo van OCMW-raadslid en trompettist Tony Oyen.
Dank aan alle sympathisanten, en tot volgend jaar!

Volksvertegenwoordiger Leentje Dierick bezoekt Wetters CD&V-bestuur

Geplaatst op 25/2/2011
Categorie: Bestuur

Woensdag 23/2 bracht volksvertegenwoordiger Leentje Dierick uit Dendermonde een werkbezoek aan het Wetterse CD&V-bestuur.
Zij belichtte in haar gesmaakte toespraak vooral de houding van CD&V bij de verschillende stadia in het regeringsoverleg en de manier waarop CD&V zich wenst te profileren.
Daarna was er ruim gelegenheid tot discussie en vraagstelling.

Debatavond armoede

Geplaatst op 22/2/2011
Categorie: Activiteiten

debatavond

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews