Budget 2011: tussenkomst van de fractieleidster Katrien Claus

Geplaatst op 23/12/2010
Categorie: Algemeen

katrien Claus

Mijnheer de burgemeester,
mijnheer de voorzitter,
heren en mevrouwen schepenen,
beste collega’s,

Het eindresultaat van het budget 2011 bedraagt 11.007.921€,
Het resultaat blijft vrij stabiel met een overschot, althans de laatste jaren, van boven de 11 miljoen €.
Een positieve financiële toestand dus.

Dit mooie resultaat is niet vanzelfsprekend, het is het gevolg van de doorgedreven inspanningen van onze burgemeester en schepenen. Een dikke pluim ook voor de diverse gemeentelijke diensten die duidelijk creatief zijn geweest in het efficiënt besteden van het toegekende budget en dus op hun beurt bespaard hebben waar mogelijk.

Lees het volledige bericht >>

Fairtrade ontbijt op 24/10/2010

Geplaatst op 17/10/2010
Categorie: Algemeen

Na het grote succes van vorig jaar en het steeds grotere aanbod van fairtrade producten in Wetteren kon een tweede editie van het fairtrade ontbijt niet uitblijven.
Op 24 oktober 2010 kan je terug aanschuiven voor een buffet boordevol (h)eerlijks uit het Zuiden & eerlijke producten van onze plaatselijke boeren.

Datum: 24 oktober 2010.
Plaats: Kasteeltje De Warande, Warandelaan 14, 9230 Wetteren van: 8.00 tot 11.00 uur.
Organisatie: Trekkersgroep FairTradeGemeente Wetteren in samenwerking met het gemeentebestuur van Wetteren.
Prijs: volwassenen: 6 euro - kinderen (4 tot 12 jaar): 4 euro.
Betaling via overschrijving op rekeningnummer:001-5243252-90 ter attentie van FT-Trekkersgroep, Markt 1, 9230 Wetteren met vermelding: ontbijt + naam + aantal volwassenen en kinderen.
Inschrijvingen mogelijk tot 20 oktober 2010.

Voor meer informatie rond FairTrade Wetteren kan u terecht op www.fairtradewetteren.be

Jeugdraad organiseert fietstocht op 24/10/2010

Geplaatst op 14/10/2010
Categorie: Activiteiten

In 2011 lanceren de Verenigde Naties het decennium van de verkeersveiligheid met de bedoeling om het aantal verkeersslachtoffers wereldwijd gevoelig te doen dalen.
Op zondag 24 oktober 2010 organiseert de jeugdraad een fietstocht doorheen Wetteren. Dit om de verkeers(on)veiligheid in onze gemeente aan de kaak te stellen.
In het Jeugdbeleidsplan 2008-2010 is verkeersveiligheid één van de thema’s waar op gefocust wordt.
Ongeveer 75% van de +12jarigen die in Wetteren schoollopen, doen hun traject immers te voet of met de fiets. Ook vanuit de buurtgemeenten komen heel wat fietsers dagelijks naar Wetteren.
De jeugdraad moedigt de inspanningen die de gemeente de voorbije jaren reeds gedaan heeft zeker aan: de schoolroutekaart, het verbeterde fietspad aan de Massemsesteenweg, het fietspad langs de spoorweg van Kwatrecht tot de Spoorweglaan.
Anderzijds zijn er nog een heel pak pijnpunten: Kapellendries, het centrum van Wetteren, een digitale fietskaart, ...
Omdat blijvende aandacht voor verkeersveiligheid een essentieel aspect is van het gemeentelijk (jeugd)beleid zullen de jeugdbewegingen op zondag 24 oktober op straat komen.
Concreet zullen alle 12 tot 17-jarige leden van de Wetterse jeugdbewegingen met de fiets van Overschelde langs Massemen naar Kwatrecht en terug rijden langs veilige en minder veilige verkeerspunten.
Onderweg voorzien we enkele activiteiten en ludieke acties.
We verzamelen om 13.30 uur aan de passerelle (Aard), waar we rond 17.00 uur terug zullen aankomen.

Nieuwe schepen, 2 nieuwe raadsleden en nieuw OCMW-raadslid voor CD&V

Geplaatst op 15/1/2010
Categorie: Algemeen

Tijdens de gemeenteraadszitting van 14 januari 2010 legde Leentje Grillaert  de eed af als nieuwe schepen van gezin, sociaal beleid en kinderopvang en volgt in die functie Erna Braeckman op, die op 3 december ontslag nam als schepen en gemeenteraadslid.
Haar functie van fractieleider wordt vanaf nu overgenomen door Katrien Claus, die na 2 interim-mandaten definitief zitting neemt in de gemeenteraad als opvolger van oud-burgemeester Gybels. Katrien wordt als OCMW-raadslid vervangen door Tony Oyen.
Tijdens dezelfde gemeenteraad legde ook Piet Vandegracht de eed af als vervanger van Leentje in de raad.
CD&V wenst de nieuwe ploeg onder leiding van kersvers burgemeester Pardaen alle succes toe !!

Michael Beeckman wordt voorzitter van de gemeenteraad

Geplaatst op 4/1/2010
Categorie: Algemeen

Michaël Beeckman wordt de nieuwe voorzitter van de Wetterse gemeenteraad.
De functie van gemeenteraadsvoorzitter werd tot nu toe uitgeoefend door de burgemeester.
Het nieuwe Gemeentedecreet laat echter toe dat de gemeenteraad zelf een voorzitter kiest uit de groep van de gemeenteraadsleden.
Kersvers burgemeester Alain Pardaen gaf er de voorkeur aan om die taak door te geven en Michaël kreeg het vertrouwen van de CD&V-Open VLD meerderheid.

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews