Lancering campagne gemeenteraadsverkiezingen
"DE WEG VOORUIT"

Geplaatst op 15/1/2018
Categorie: Algemeen

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk
Een tijd waarin de wereld in onze achtertuin ontploft;
waarin spanningen tussen culturen soms hoog oplopen;
een tijd waarin we soms moeten vechten om ruimte en zuurstof in ons eigen leven.
Dat alles zorgt voor onzekerheid.  
Omdat we deel uitmaken van een samenleving die zoekt naar nieuwe evenwichten.
Maar evengoed leven we in een periode van kansen, van mogelijkheden, 
van nieuwe oplossingen voor oude problemen. Initiatieven van mondige én geëngageerde burgers groeien uit tot bewegingen van betekenis. Frisse ondernemers zoeken naar winst voor hun portefeuille én voor de samenleving. Steeds meer mensen kiezen bewust voor een meer haalbare combinatie tussen leven én werk, voor verbinding in de buurt én connectie met de andere kant van de wereld.
Die mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de samenleving willen we draagkracht en slagkracht geven. 
Dat is werk maken van een betrokken samenleving met een geëngageerde politiek van en voor mensen.
CD&V gaat resoluut voor die én-én-samenleving, 
die het beste bundelt van alle mensen met de goeie wil om vooruit te gaan. 
Het is tijd om niet meer te moeten kiezen tussen links of rechts, tussen twijfel of extremen. Het is tijd voor de weg vooruit. Waarop mensen het beste van zichzelf delen om samen verder te geraken. Meer WIJ, voor een sterker ik. Dat is de kracht van het centrum.
Die keuze voor engagement voor jezelf én de samenleving zit in het DNA van CD&V. 
Een aanpak gedreven door respect en rechtvaardigheid.
Ons antwoord op de verharding in de wereld om ons heen.
De weg vooruit is kiezen voor een politiek die niet zoekt naar zondebokken, 
maar naar oplossingen;
Een politiek die de levenskwaliteit verbetert van iedereen, zonder onderscheid.
Een politiek die meer dan ooit lokaal begint, in de buurt, de gemeente, de stad.
Omdat grote veranderingen klein beginnen.
De weg vooruit,
Dat is de weg naar zorgen voor jezelf én elkaar.
Naar een buurt waarin je jezelf kan zijn én je buren kent, 
naar veilige en leefbare wijken, naar een warme thuis van en voor iedereen.
De weg vooruit loopt langs respect voor mekaar én de natuur,
langs het gezond verstand én de zotste dromen.
De weg vooruit daar kiezen wij voor, om 1001 redenen, maar vooral: 
omdat het de weg vooruit is naar een samenleving waar iedereen mee is.
En die weg vooruit begint bij ieder van ons.
Dus stap mee op de weg vooruit. Kies voor respect en luisterbereidheid. 
Ga voor rechtvaardige oplossingen waar ieder iets aan heeft. 
Droom groot, en start klein. Zo maak je mee het verschil.

CD&V Wetteren doet oproep om verkiezingsborden te bannen

Geplaatst op 26/12/2017
Categorie: Algemeen

In oktober volgend jaar trekken we naar het stemhokje om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De gang van zaken tijdens de weken voor de verkiezingsdag kennen we allemaal: een overvloed aan informatie om partijprogramma’s en -gezichten voor te stellen. CD&V Wetteren wil het initiatief nemen om een halt toe te roepen aan de verkiezingsborden. Vandaag de dag ervaren de meeste deze affiches eerder als last dan als stemadvies. En gelijk hebben ze: een wildgroei aan borden, elk met hun eigen formaat, die na enkele weken doen uitschijnen of elke kandidaat geelzucht heeft gekregen, en die ook vaak een hele tijd na de verkiezingen nog steeds zichtbaar zijn... fraai is anders. Daarnaast kunnen we al deze borden niet echt milieuvriendelijk en duurzaam noemen. Houten borden, papieren affiches en behangerslijm zijn niet de beste vrienden van Moeder Natuur. Ze zorgen ze af en toe voor verkeersonveilige situaties en, laat ons eerlijk zijn, in deze tijden van intensief digitaal verkeer zijn ze stilaan ook ietwat oubollig geworden. En bovenal: het plaatsen van deze borden komt zeker niet ten goede aan het uitzicht en de uitstraling van onze gemeente. Een verbod op verkiezingsborden kan een eerste symbolische aanzet zijn om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te realiseren. CD&V Wetteren stelt voor om, ook in 2018, de verkiezingen te laten gaan over inhoud en hoopt met dit voorstel gehoor te vinden bij alle gemeenteraadsfracties. Burgemeester Pardaen zal in de eerstvolgende dagen alvast contact opnemen met de voorzitters en fractieleiders van de verschillende Wetterse partijen om hun standpunt te kennen en om uit te zoeken of een volledig of gedeeltelijk verbod op verkiezingsborden politiek haalbaar is, hetzij door een formeel verbod in het politiereglement, hetzij onder de vorm van een “gentlemen’s agreement” tussen de verschillende Wetterse gemeenteraadsfracties.

CD&V verkoopt tartiflette ten voordele van G-lymnastiek

Geplaatst op 18/12/2017
Categorie: Activiteiten

CD&V Wetteren zal in het teken van de warmste week tartiflette bereiden voor G-lymnastiek, een Wetterse gym- en dansvereniging voor kinderen met een beperking.

G-lymnastiek staat voor "gymmen met een glimlach".
 

Vanuit G-sport Vlaanderen werden 28 G-sportprojecten geselecteerd, waaronder ook G-lymnastiek Wetteren, om ondersteuning te krijgen in hun zoektocht naar nieuwe sportmaterialen. Om hun werking kracht bij te zetten, is G-lymnastiek op zoek naar een ijzeren rolstoelparcours ter waarde van 3500 euro, dit om de rolstoelvaardigheden in te oefenen aan de hand van zelf ontwikkelde kijkwijzers.
Per opgehaalde euro legt G-sport Vlaanderen één euro bovenop.
U vindt CD&V Wetteren in de Florimond Leirensstraat ter hoogte van de vroegere ingang Delhaize, waar wij zaterdag overheerlijke tartiflette serveren van 14.00 u tot 22.00 u.

IEDEREENTHUIS - Operatie Renovatie

Geplaatst op 28/3/2017
Categorie: Algemeen

 

 

 

Wist u dat niet minder dan 350.000 Vlaamse woningen nood hebben aan structurele ingrepen?
 
Met het Renovatiepact wil Vlaanderen de renovatiegraad verhogen en de energieprestatie van de woongelegenheden optimaliseren.
CD&V heeft haar eigen specifieke kijk op het hele renovatiegebeuren, en legt haar aandachtspunten graag ter discussie voor aan experts en geïnteresseerden.
Wil je meedenken en vervolgens meewerken aan concrete initiatieven om de renovatiegraad van het Vlaams woonpatrimonium op te krikken?
 
Met het traject IEDEREENTHUIS gaat CD&V in dialoog over het toekomstige woonbeleid in al haar aspecten.
Na de Woonimpulsen over private huur en nieuwe woonvormen, snijden we nu dus het hoofdstuk (energie)renovatie aan.
Vlaams volksvertegenwoordigers Valerie Taeldeman, Katrien Partyka, An Christiaens, en Dirk de Kort nodigen je graag uit om deel te nemen aan het debat.
 
Houd 28 april 2017 alvast vrij. Meer concrete info over het programma volgt snel.

 

CD&V-Wetteren pleit voor gemeentelijke cadeaubon

Geplaatst op 27/3/2017
Categorie: Algemeen

 

 

De debatavond met onze handelaars van 20 februari ll. heeft aangetoond dat er nood is aan concrete acties om het lokale winkelen te promoten. CD&V Wetteren stelt daarom voor om werk te maken van een gemeentelijke cadeaubon, een bon waarmee je een aankoop kan doen bij elke Wetterse handelaar die zich inschrijft in dit project. Deze bon moet het lokaal winkelen extra stimuleren en komt enkel ten goede aan de Wetterse handelaars. Eigenlijk bestaat de gemeentelijke aankoopbon al, maar hij wordt enkel uitgereikt aan jubilarissen. Een uitbreiding hiervan kan op relatief korte termijn gerealiseerd worden. Hij kan ook klanten van het Frunpark naar het centrum brengen. Het gemeentebestuur kan in de ondersteuning en promotie van deze bon een actieve rol spelen. CD&V zal de uitbreiding van de gemeentelijke cadeaubon dan ook aankaarten bij het bestuur.

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews