ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

CULTUUR EN KUNSTONDERWIJS


In kunst en cultuur, inclusief de amateurkunsten en het sociaal-cultureel werk, kan de burger zijn of haar talent ontwikkelen, anderen ontmoeten en zich cultureel ontplooien.
Zij moeten voor CD&V Wetteren kunnen plukken uit het bestaande open, divers en aantrekkelijk lokaal aanbod. Want kunst en cultuur verbindt mensen en versterkt de sociale cohesie van onze gemeente.


Wij willen het cultuurbeleid nog meer verfijnen en diversifiëren met :

  • We maken een subsidiereglement voor particuliere initiatieven voor repetitielokalen.Zij krijgen technische en administratieve begeleiding van deskundigen en van het gemeentepersoneel.
  • We maken de Bib tot een ontmoetingscentrum voor kansengroepen met een gericht aanbod aan taalgebonden activiteiten en acties voor alle leeftijdsgroepen.
  • We gaan door met de verdere realisatie van het Masterplan Cordonnier. De bouw van een nieuwe KunstenAcademie gaan we op zijn merites beoordelen in functie van de beschikbare middelen (inkomsten uit verkoop van gronden, nieuwe opportuniteiten) en in overeenkomst met het oorspronkelijke goedgekeurde Masterplan.
  • In het gerenoveerde Cordonnier-gebouw maken we plaats voor enkele repetitieruimtes voor onze Wetterse muziekscene.
  • Het reglement Projectsubsidie breiden we uit en verfijnen we voor andere grote lokale evenementen.
  • De Wetterse wijken krijgen bereikbare, toegankelijke en kwalitatieve lokalen waar diverse groepen ontmoetingen kunnen organiseren.
  • De gemeente regisseert initiatieven die erkende vluchtelingen in het diverse vrijwilligerswerk en sociaal-cultureel verenigingsleven betrekken.