Dirk BAELEVan Cromphoutstraat 14, Wetteren

09/366 15 41

dirk.baeleREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/naaicentrumbaele

Dirk Baele, directielid op EDUGO campus Glorieux te Oostakker, is in Wetteren goed gekend in het middenstandsmilieu. Zijn echtgenote Isabelle runt immers een winkel in het centrum: Naaicentrum Baele.
Het is dan ook duidelijk dat lokale economie en aangename stadskernen belangrijke aandachtspunten zijn voor Dirk.
Dirk is zeer actief in diverse gemeentelijke raden en commissies : toerisme, cultuur, evenementen en subsidies, academie voor beeldende kunsten, lokale economie ... Het zijn allemaal overlegmomenten met vrijwilligers waarin Dirk als lid of voorzitter reeds jaren mee zijn schouders onderzet.
Dirk en Isabelle wonen al sinds 1984 in Wetteren; de twee dochters zijn ondertussen het huis uit.
Dirk is al lang lid van CD&V Wetteren, maar wil bij deze verkiezingen nog eens mee zijn schouders zetten onder deze sterke ploeg.