ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

LAND- EN TUINBOUW


CD&V erkent de historische en economische rol van onze Wetterse land- en tuinbouw en ondersteunt een milieu- en klimaatvriendelijke land- en tuinbouw.
De gemeente moet bijdragen aan de verbreding en imagoversterking van de sector en lokale producten helpen promoten.
En aangezien land- en tuinbouwers een groot deel van de open ruimte bewerken en beheren, zijn zij ook voor onze ruimte een belangrijke partner


  • Zoals het bindend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorziet, dienen we:
    • visueel waardevol openlandgebied, met inbegrip van openbeekvalleien, af te bakenen.
    • de kwaliteitsvolle inrichting van de kernen in het buitengebied te garanderen.
  • Het natuurbeleid moet uitmonden in een duurzaam samengaan van diverse functies binnen de open ruimte, zoals recreatief medegebruik
  • We beperken ons niet tot een bepaalde soort/type land- en tuinbouw en erkennen en waarderen de inspanningen van de hele sector.
  • In samenwerking met de sector moedigen we de aanleg van bloemenranden, groenbemesters en kleine landschapselementen aan.