ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

LOKALE ECONOMIE


Een gemeente zonder lokale bedrijvigheid en ondernemende personen is ten dode opgeschreven.
CD&V Wetteren pleit ervoor dat het gemeentebestuur voldoende kansen biedt aan ondernemers om zich te ontplooien en hun activiteiten uit te voeren in Wetteren.


 • Om te kunnen ondernemen, moet er voldoende ruimte beschikbaar zijn. Daartoe moeten logische en duurzame keuzes worden gemaakt om bepaalde gebieden niet verder te ontwikkelen (bv. baanwinkels).
  Er dient nagegaan te worden hoe we bedrijvigheid kunnen verweven in onze kernen en hoe we bedrijventerreinen en bedrijfsruimtes beter kunnen benutten via opwaardering, verdichting en herstructurering.
 • Door het gemeentelijke ondernemersloket verder uit te bouwen krijgen ondernemers een duidelijk aanspreekpunt voor al hun vragen.
 • We promoten duurzaam en sociaal ondernemerschap, met steun van de economische partners en de hogere overheden. De gemeente kan zich opwerpen als voorbeeld voor de Wetterse ondernemers.
 • Een gemeentelijke vrachtwagenparking dient onderzocht te worden.
 • Het blijft onze ambitie om het kernwinkelgebied in Wetteren uit te breiden en te versterken, waar de detailhandel hand in hand gaat met wonen, diensten, onderwijs, toerisme en horeca.
 • De gemeente stimuleert de aanwezigheid van een basisaanbod aan dagelijkse goederen in alle kernen, onder andere via het subsidiëren van buurtwinkels.
 • CD&V Wetteren wil, met financiële en administratieve steun van de gemeente, een handelaarsvereniging in het leven roepen die openstaat voor alle handelaars en de lokale economie kan aandrijven. Dat kan onder meer door het organiseren van evenementen, de lancering van een gemeentelijke cadeaubon, ...
 • Leegstaande handelspanden staan niet fraai. We willen die leegstand op korte termijn met specifieke acties aanpakken onder meer door ze een tijdelijke invulling te geven, jonge ondernemers te promoten, de panden te bestickeren en financiële stimuli te onderzoeken.
 • Een citymarketingplan moet het ondernemers- en winkelprofiel van Wetteren versterken en omzetten in concrete acties. Uitstraling en beleving van onze gemeente staan daarbij centraal.
 • Het gemeentebestuur tracht zoveel als mogelijk lokale ondernemers mee te nemen bij het uitschrijven van overheidsopdrachten. Anders gezegd, de gemeente moet ook klant zijn van onze lokale ondernemers.