ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

MILIEU & KLIMAAT


Met de ondertekening van het ‘Burgmeestersconvenant voor Klimaat en Energie’ wil Wetteren de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie helpen verwezenlijken.
Nu onze gemeente een eigen klimaatplan heeft, moeten we voortwerken aan de voorbeeldfunctie als gemeente.


Dit is wat volgens CD&V onder meer moet gebeuren:

 • de Wetteraar frequent en volledig informeren over de inhoud van het burgemeestersconvenant en de stand van zaken voor onze gemeente.
 • ervoor zorgen dat alle gemeentelijke diensten en eigendommen een voorbeeld zijn voor de burgers en de bedrijven.
 • alternatieve energie begunstigen (elektrisch rijden, zonnepanelen, deelname in windmolenprojecten/coöperatieve projecten mogelijk maken, micro waterkrachtcentrales…).
 • als gemeente actief de inwoners en bedrijven betrekken en steunen in hun overstap naar duurzame processen. Zo kunnen we de doelstelling om de CO2-uitstoot met 15% te verminderen tegen 2020 (t.o.v. 2005) zo dicht mogelijk benaderen en de doelstelling van -35% tegen 2030 halen.
 • voldoende middelen voorzien in het gemeentelijk budget, maar vooral door elke mogelijkheid tot subsidiëring (Europees, Vlaams,…) aan te grijpen.

CD&V stelt nog volgende bijkomende acties voor:

 • de omschakeling van de straatverlichting naar led-verlichting.
 • een doorgedreven vergroening van het gemeentelijk wagenpark.
 • het fietsgebruik actief aanwakkeren.
 • in samenwerking met Eandis het Energiezorgplan uitvoeren: het vervangen van ramen, het isoleren van ramen en daken.
 • actieve participatie stimuleren bij het opzetten van lokale hernieuwende energieprojecten.
 • het gescheiden rioleringsstelsel verder uitbreiden.
 • zoeken naar bijkomende bosruimte in overleg met de sector.
 • het Hemelwaterplan en Klimaatplan uitwerken.
 • snoeihout (van boomtelers, landbouwers, gemeentelijke groendienst en natuurbeheer) verzamelen op één locatie en verwerken tot een hernieuwbare energiebron.