ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

MOBILITEIT


CD&V Wetteren klopt onverminderd bij de hogere overheid aan om vaart te zetten achter de mobiliteitsdossiers uit het gemeentelijk structuurplan. Het doel is een vlottere doorstroming in de gemeente. Daarnaast staan we onverkort achter het STOP-principe: eerst aandacht voor het Stappen (de voetganger), dan het Trappen (de fietser), het Openbaar vervoer en pas dan de Personenwagen). Het centrum moeten we daarom zoveel mogelijk ontlasten van verkeer.


 • De gemeente moet bij de hogere overheid pleiten voor:
  • een tweede Scheldebrug ter hoogte van de Voordestraat.
  • dringende aanpassingen op de as Dries-Scheldebrug-Kapellendries.
  • een betere Noord-Zuidverbinding en de opwaardering van Boerenhol voor fiets- en lokaal verkeer.
  • een betere doorstroming op de as Boergondisch Kruis en rotonde E40, met daarbij aangepaste voorzieningen voor alle weggebruikers
 • De zwakke weggebruiker moet voorrang krijgen in het centrum en op de invalswegen. Auto’s zullen dus trager (maar vlot) moeten rijden.
 • De gemeente steunt actief het snel fietsverkeer bv. langs de spoorweg en de Schelde.
 • De gemeente promoot bestaande fiets- en wandelroutes en past de infrastructuur aan waar mogelijk. De schoolroutes verdienen extra aandacht.