ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

PARKEREN


Een parkeerbeleid houdt rekening met alle belanghebbenden (bewoners, handelaars, bezoekers,…) en alle mogelijke vormen van transport.
CD&V Wetteren wenst daarvoor de beschikbare ruimtes optimaal te gebruiken en regelmatig een evaluatie te organiseren.


Zo zien wij het:

  • De huidige afbakening van de blauwe zone buiten het centrumgebied herbekijken en zo nodig verfijnen.
  • Het centrum van Wetteren heeft bijkomende parkeerplaatsen voor wagens en fietsenstallingen nodig.
  • Een ondergrondse parking, zoals gepland, is noodzakelijk op de Cordonnier-site.
  • Onbenutte ruimtes in het centrum herinrichten als parking of speelruimte.
  • Er is dringend nood aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens zowel in Wetteren Noord als in Wetteren Zuid.
  • Er is nood aan extra fietsenstallingen aan de winkelstraten.
  • Aan de rand van het centrum gratis parkings voorzien.
  • Voort inzetten op het plaatsen van elektrische oplaadpunten voor fietsen en auto’s.