ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

WELZIJN, OUDEREN & SOCIAAL BELEID


Wetteren moet voor CD&V een hartelijke gemeente zijn, voor iedereen, ook voor zij die het moeilijker hebben.
Wat al goed werkt, zetten we voort of sturen we bij waar nodig.
We werken aan een geïntegreerd breed onthaal.
Als lokaal bestuur nemen we de regie in handen voor samenwerking met alle sleutelactoren.


 • Na de integratie van OCMW en gemeente speelt het Bijzonder Comité voor de sociale dienst een bijzondere rol.
 • Het OCMW-rusthuis is aan renovatie toe en moet aangepast worden aan de huidige, eigentijdse normen. Daarnaast moet een masterplan en behoefteanalyse gemaakt worden voor residentiële ouderenopvang.
  • De gemeente moet meer initiatieven nemen zodat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Integratie is de hoeksteen voor inburgering. De gemeente moet verenigingen en organisaties stimuleren en ondersteunen in de realisatie van een daadwerkelijke integratie.
 • We bouwen het principe van een Lokaal Dienstencentrum ook buiten het centrum uit.
 • De gemeente moet een seniorengids maken die alle nuttige diensten bundelt.
 • Een intense begeleiding door OCMW en VDAB moet zoveel mogelijk mensen de weg naar het normaal economisch circuit wijzen.
 • De kinderarmoede moet prioritair aangepakt worden door onder meer:
  • intensieve gezinsbegeleiding.
  • duurzame initiatieven, zoals Katrol, financieel te ondersteunen.
  • @Tivoli blijvend financieel te ondersteunen.
  • het Huis van het Kind uit te bouwen.
 • Er dient een resultaatgerichte samenwerking te komen tussen de verschillende actoren rond wonen, dit omvat onder andere Eigen Dak, Sociaal Verhuur Kantoor en private verhuurders.
 • We blijven het aanbod van kinderopvang afstemmen op de vraag, vooral wat de opvang door onthaalouders betreft.
 • We gaan door met de duurzame samenwerking in de aanvullende thuiszorg tussen Wetteren, Laarne en Wichelen, met behoud van het aandeel aan personeel in functie van de doelgroep en de thuiszorgvraag.
 • De werking van de Minder Mobielen Centrale wordt tot in de puntjes geregeld.
 • De gemeente moet het behoud van de campus Wetteren van het ASZ mee mogelijk maken en bij de hogere overheid aandringen op financiële solidariteit van onze buurgemeenten.