ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

UITZICHT CENTRUM


Elke inwoner en bezoeker van Wetteren moet zich voor CD&V thuis voelen in een aantrekkelijk, aangenaam en groener centrumgebied.


We krijgen dat voor elkaar door:

 • in samenspraak met de boomkwekerijsector van de invalswegen naar Wetteren groene toegangspoorten te maken. Voor de gewestelijke invalswegen (bv. Zuidlaan) moeten we in overleg gaan met het Vlaams Gewest. Het onderhoud kan eventueel de gemeente aanpakken.
 • een versnelde uitvoering van het bestaande plan om de trottoirs in het centrum te verbeteren en te onderhouden, met prioritair noodzakelijke aanpassingen voor mensen met een beperking.
 • Wetteren properder te maken. Daartoe maken we middelen en personeel vrij. Bovendien
  • moeten sluikstorters harder beboet worden en dient meer ingezet te worden op preventie.
  • maken we de Wetteraars warm om ‘eigenaar’ te worden van een propere straat.
 • het stadhuis op de Markt te restaureren als ceremonieel ankerpunt van de gemeente
 • doorheen het centrum onderhoudsvriendelijke groene accenten en rustplaatsen aan te brengen. Openbare toiletten krijgen daarbij de nodige aandacht.
 • objectieve criteria op te stellen om te bepalen of een gevel waardevol is voor het centrum.
 • de groenvoorzieningen langs de spoorweg (centrum) op te waarderen. Ook dat is een groene toegangspoort tot onze gemeente.
 • de concrete herstructurering van de terreinen Tragel en Zuiderdijk-Aard te onderzoeken.