ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

VEILIGHEID


Ook al leven we waarschijnlijk in een tijd waarin we veiliger zijn dan ooit: (samen)leven is nooit zonder risico’s.
Veiligheid en vertrouwen zijn de smeerolie voor de samenleving: als mensen zich veilig weten en vertrouwen hebben, durven zij zich in vrijheid bewegen, zaken met elkaar doen, samenwerken.


  • Het Wetterse politiekorps is aan een uitbreiding toe.
  • De politie dient meer te voet of met de fiets te patrouilleren in de buitenwijken.
  • Er moet nog meer aandacht geschonken worden aan de werking van wijkinspecteurs, en aan de bekendmaking van de inspecteurs als aanspreekpunt.
  • De drugspreventiedienst staat in voor vroeghulp, vroeginterventie en repressie.
  • Daar waar sluikstorten vaak voorkomt, dienen mobiele camera’s geplaatst te worden.