ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

JEUGD, SPORT & VRIJETIJDSBELEVING


CD&V wil van Wetteren een jonge, kindvriendelijke, actieve en ontspannende gemeente maken waar alle doelgroepen aan vrijetijdsbeleving kunnen doen. We hebben daar uitstekende troeven voor, maar het kan nog beter.


Wij willen het cultuurbeleid nog meer verfijnen en diversifiëren met :

 • Wij halen de geplande feestzaal op Cordonnier weg uit het centrum en bouwen ze bij voorkeur op de Dasseveld-site.
 • Samen met privé-investeerders en in overleg met alle betrokkenen zoeken we naar de mogelijkheden van een masterplan voor zowel de Dasseveld-site als de Kapellekouter-site.
 • Elke wijk krijgt een groene en avontuurlijke speelplaats/plein waar kinderen kunnen spelen en waar de buurt van de ontmoetingsplaats kan genieten.
 • De kwantiteit, kwaliteit en veiligheid van de huidige speelterreinen kan nog beter. Ze moeten ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking.
 • De gemeente voorziet in betaalbare vergaderplaatsen in elke wijk/deelgemeente.
 • Samen met de jeugdsector onderzoeken we de noodzaak van een nieuw gemeentelijk jeugdontmoetingscentrum.
 • De gemeente bevordert de buurtwerking en zoekt naar mogelijkheden om initiatieven als volkstuintjes en buurtspeelpleintjes uit te breiden.
 • Wetteren zorgt voor een breed aanbod aan kinderopvang, speelpleinwerking, sport- en themakampen.
  Dat vakantie-aanbod wordt via de scholen in een overzichtelijke jaarbrochure aan de ouders bekendgemaakt.
 • Ook niet-georganiseerde vrijetijdsbeleving dient gestimuleerd te worden.
 • Voorts kan de gemeente voor verschillende doelgroepen buurtsportprojecten op touw zetten.