ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

WONEN


CD&V onderschrijft het Intergemeentelijk Woonbeleidsplan en wil doorgaan met een kwalitatief lokaal woonbeleid, gebaseerd op beleidsplanning en monitoring.


Dit zijn onze doelstellingen:

  • de gemeentelijke en intergemeentelijke samenwerking voor het lokaal woonbeleid uitdiepen.
  • Wetteraars moeten met hun woonvragen en -noden terecht kunnen bij een laagdrempelig woonloket dat hun gepaste informatie en diensten verleent.
  • wonen moet ook ruimtelijk optimaal geordend worden. Daartoe willen we een visie uitstippelen en een aangepast mobiliteits- en parkeerbeleid voeren.
  • er is een geco√∂rdineerd beleid nodig om de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving te bewaken.
  • het woonaanbod in Wetteren moet divers en betaalbaar zijn, gericht op de verschillende doelgroepen en afgestemd op demografische evoluties.
  • de toegang tot sociaal wonen moet nog beter kunnen. Een geco√∂rdineerd beleid is daartoe de sleutel.
  • de private huurmarkt in Wetteren ondersteunen door die markt in kaart te brengen en samen te werken met zij die op die markt actief zijn.
  • duurzaam wonen aanmoedigen en aandacht geven aan nieuwe woonvormen.