Aanpassing uitrol circulatieplan

Lokaal Bestuur Wetteren besliste om de invoering van het circulatieplan uit te stellen tot na de verkiezingen van 2024. Het uitgangspunt van het circulatieplan en de geplande maatregelen zelf blijven behouden. Afgelopen maanden werden verschillende doelgroepen en stakeholders gehoord en een aantal van de voorziene maatregelen verder uitgewerkt. Een aantal aanpassingen zijn wel gepland voor dit jaar waarbij verkeersveiligheid en meer fietsen en wandelen voorop staan.

Verkeersveiligheid

Het uitgangspunt van het circulatieplan en de geplande maatregelen blijven behouden. In de eerste plaats wil Lokaal Bestuur Wetteren focussen op de verkeersveiligheid. Het bestuur gaat verder met de geplande werken op de as Scheldedreef-Scheldekaai-Aard, verbetert de verkeersveiligheid voor fietsers op de markt, maakt een aantal schoolomgevingen veiliger en stimuleert zijn inwoners om de auto aan de kant te laten en meer te fietsen en te wandelen.

Uitvoering werken in najaar 2023

Voor de aanpassingswerken kiest het bestuur ervoor een aannemer aan te stellen die de werken volledig kan opnemen. Dit vraagt een aparte aanbesteding, waardoor de uitvoering nu wordt voorzien in het najaar van 2023. Het is belangrijk om deze werken te doen voor de invoering van de circulatiemaatregelen om zo de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming te verzekeren.  Hierdoor is de eerder vooropgestelde timing niet langer haalbaar.

Veilige fietstoegangen voor scholen

Daarnaast moet verder juridisch advies worden ingewonnen, onder meer rond nieuwe veilige fietstoegangen voor een aantal scholen. Het bestuur wil ook de werken op de Zuidlaan eerst afgewerkt zien, zodat bij de invoering van de nieuwe circulatie deze nieuwe weg ook ten volle kan benut worden.

Beslissing voor volgende legislatuur

Het is niet de gewoonte om grote beleidsbeslissingen te nemen in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen. De geplande circulatiemaatregelen zullen bijgevolg in 2025 ingevoerd worden.