243012325 160881196214619 3426318986707327715 N

#DichtBijJou in Stuyvenberg

Momenteel is men bij de gemeente bezig met het ontwerp van een nieuw wegenis van de Sportstraat, Eeminckstraat, Collegiebaan, Eigendakstraat, Verbindingsstraat en Dr de Bruyckerstraat. De uitvoering van de werken zou in de loop van volgend jaar starten. De hoogdringendheid van deze werken is zeer duidelijk voor CD&V Wetteren. We plaatsten dit dan ook hoog op onze agenda.

Daarom gingen we met verschillende mandatarissen en bestuursleden langs bij de inwoners van wijk Stuyvenberg om te praten over de geplande vernieuwing van hun straten. We hadden per straat een pamflet om ons gesprek te ondersteunen of in de bus te steken als er niemand thuis was.

Onze actie leverde interessante gesprekken op. Er klonk een duidelijk positief geluid over de renovatie van de wijk. De inwoners zijn blij dat hier werk van wordt gemaakt. Toch kwamen er enkele bezorgdheden boven die onze partij zal meenemen naar de commissies en de gemeenteraad.

U ziet: CD&V Wetteren komt naar haar inwoners toe. CD&V Wetteren is #DichtBijJou!

CD&V Wetteren – 2015-2021