Wetteren heeft hoge rioleringsgraad

Tegen 2027 verwacht Europa dat alle rivieren en beken in de Unie zuiver zijn. Men zou zich vragen kunnen stellen bij de haalbaarheid van deze doelstelling. De Panoramareportage van 18 november 2021 maakte duidelijk dat heel wat Belgische gemeenten nog een straffe inhaalbeweging zullen moeten doen om dit doel te realiseren.

Hoewel ondergrondse werken doorgaans niet de waardering krijgen die ze verdienen, blijft het Wetterse bestuur forse financiële inspanningen leveren om de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Met een rioleringsgraad van 89% en een zuiveringsgraad van 87% behoort Wetteren in elk geval bij de betere leerlingen van de klas en scoort onze gemeente beter dan onze buurgemeenten en het Vlaamse gemiddelde.

Ook tijdens deze bestuursperiode staan er nog heel wat projecten op stapel, waarvan een aantal al gerealiseerd werden en andere lopende zijn. Denk maar aan de lokale projecten Serskampsteenweg, Kasterstraat en Halven Akker die al gerealiseerd werden, het bovenlokaal project Zuidlaan dat lopende is, en een aantal projecten die nog op de planning staan, namelijk Kloosterstraat, Vennestraat, de Stuivenbergwijk en de N462 in Westrem.

Katrien Claus, schepen van openbare werken