Jaagpad Scheldedijk tijdelijk open in juli en augustus

De Vlaamse Waterweg is op de linker Scheldeoever al geruime tijd bezig met de bouw van een nieuw pompstation en met het verhogen van de dijk tussen het pompstation en het gecontroleerde overstromingsgebied Ham.

Tijdens de werken, die gestart zijn in maart 2018 en nog zullen doorgaan tot de lente van 2020, is het jaagpad langs de Schelde volledig onderbroken vanaf de Peperstraat tot Bastenakkers.

Na herhaald aandringen van onze gemeentelijke diensten heeft de Vlaamse Waterweg ermee ingestemd om het jaagpad tijdens de zomermaanden juli en augustus tijdelijk opnieuw open te stellen voor fietsers en voetgangers.

In september worden de nieuwe vijzels (draaiende schroeven die water opschroeven) geplaatst in het nieuwe pompstation waarna het kan in dienst gesteld worden. Vanaf oktober wordt gestart met de afbraak van het oude pompstation en in maart 2020 worden de werken afgesloten met de vernieuwing van het asfalt.

Daarna kan het jaagpad eindelijk opnieuw opengesteld worden.