Dag: 7 juni 2019

Een fiets-as in het centrum: CD&V-partijbestuur is pro

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug heeft het fietsverkeer in ons centrum een nieuw elan gegeven: honderden fietsers, vooral schoolgaande jongeren, maken er dagelijks gebruik van.

Een minpunt blijft vooralsnog het uitblijven van een vlotte fietsverbinding vanaf de markt richting station.

CD&V heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een belangrijk beleidspunt gemaakt van fietsverkeer en fietsinfrastructuur onder het motto “Koning Fiets”. CD&V Wetteren sluit zich hier graag bij aan en zet zich daarom voor de volle honderd procent achter de intentie van het bestuur om een aantal centrumstraten in te richten als fietsstraat.

Voor wie nog nog niet vertrouwd is met het begrip “fietsstraat”: fietsstraten worden zo ingericht dat ze als het ware één groot fietspad zijn. Gemotoriseerd verkeer blijft weliswaar toegelaten, maar de autobestuurder is er “te gast”, mag maximum 30 km/uur rijden (dat is nu overigens al het geval in onze centrumstraten) en mag een fietser niet inhalen.

Wetteren heeft momenteel één fietsstraat met de Victor Van Sandelaan. Binnenkort wordt daar de Tragelweg aan toegevoegd.

De centrum-fietsas zou een lus maken (Markt – Kerkstraat – Schoolstraat – Kouterstraat – Jan Broeckaertlaan – Stationsstraat – Flor. Leirensstraat – Markt), waarbij de bestaande enkele richtingen behouden blijven, ook voor de fietsers. Er zal bij de realisatie wel een afdoende oplossing moeten gevonden worden voor een aantal punten waar fietsers in conflict kunnen komen met autoverkeer.

De inrichting van volwaardige centrum-fietsstraten is volgens CD&V Wetteren een maatregel die nog meer mensen zal bewegen om de fiets te nemen voor kleine verplaatsingen. Dit is niet enkel goed voor de gezondheid, maar ook voor de luchtkwaliteit en voor de leefbaarheid van ons centrum.

CD&V Wetteren is ervan overtuigd dat verplaatsingen in de toekomst absoluut efficiënter en duurzamer zullen moeten gebeuren.

Dit kan gerealiseerd worden door de mobiliteitsbehoefte te beperken, door telkens opnieuw te kiezen voor het meest geschikte vervoersmiddel en door ons op een zo efficiënt mogelijke manier te verplaatsen.

 

CD&V-jongeren betreuren verzet van N-VA Wetteren tegen zomerproject “Den Hof”

Er is commotie ontstaan rond het project “Den Hof” waarbij een aantal jongeren het intiatief nemen om tijdens de zomermaanden diverse activiteiten aan te bieden in de tuin van de Wetterse dekenij. Een mooi initiatief dat beleving brengt in ons centrum én de buurtbewoners samenbrengt. 

N-VA kant zich fel tegen het initiatief onder het voorwendsel dat er onvermijdelijk onherstelbare schade zal aangericht worden aan de beschermde tuin.

Jong CD&V deelt de bezorgdheid van N-VA in verband met de bescherming van gemeentelijk erfgoed, maar kan zich niet van de indruk ontdoen dat dit niet de ware reden is van het protest. Volgens ons spelen hier duidelijk persoonlijke motieven van bepaalde
N-VA-raadsleden. 

Voor alle duidelijkheid: het schepencollege heeft pas toelating gegeven na gunstig advies van de hulpdiensten en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Jong CD&V juicht het initiatief van deze jongeren toe en betreurt de negativiteit van N-VA in dit dossier nog vóor de aanvang van het evenement.

Jong CD&V wil van Wetteren wél een bruisende gemeente maken!

Wij wensen “Den Hof” dan ook alle succes toe met dit initiatief en nodigen de Wetteraars uit om een kijkje te gaan nemen in de zomer.