Kerktuin afgewerkt in april

De Kerktuin, sluitstuk van de transformatie van de site De Witte – De Vos, zal het aspect van de Markt en de Rode Heuvel bijzonder veranderen en opfleuren.

De Kerktuin wordt letterlijk en figuurlijk de verbinding tussen de Markt en Rode Heuvel. Het zorgt voor een open beeld met plaats voor groen in ons bebouwd landschap. De Wetteraar zal er rust, onthaasting en ontmoeting vinden.

In het ontwerp was er veel aandacht voor ontharding. De Kerktuin is dan ook één van de toonaangevende “proeftuinen” van ‘Vlaanderen breekt uit’. In het project is er zeer veel aandacht voor waterinfiltratie en -buffering. Zo willen we de kans op wateroverlast bij overvloedige regen (zoals enkele weken geleden) verkleinen. Daarnaast zullen de groene en blauwe elementen in de tuin ervoor zorgen dat de zomerse hitte er getemperd wordt. Met andere woorden, de Kerktuin zal op veel vlakken voor een aangenamer Wetteren zorgen!

De afwerking van de tuin wordt voorzien in april van dit jaar. Onze mandatarissen waren drijvende kracht achter dit meer dan geslaagd project.