Dag: 9 april 2021

Sociaal Huis biedt basiscursus informatietechnologie aan

Rotary Wetteren schonk in de eerste lockdown bruikleen-laptops voor kwetsbare gezinnen aan het Sociaal Huis.

We proberen via dit aanbod de digitale kloof op te vangen zodat kinderen in staat zijn om verder de lessen te volgen en of schooltaken te maken.

Gezinnen die een laptop in bruikleen ter beschikking krijgen, kunnen zich inschrijven schrijven voor een basiscursus informatietechnologie van “Leerpunt”.

Dit is geen verplichting, maar wordt niettemin warm aanbevolen. Gezinnen die geen laptop in bruikleen kregen , maar eveneens tot de doelgroep behoren en nood hebben aan een cursus ICT kunnen ook vanuit de betrokken actoren (scholen, Sociaal Huis, Huis van het Kind,…) worden toegeleid naar “Leerpunt” om de lessen te volgen.

Integratiedienst krijgt versterking van “toeleider”

Begin maart kreeg de dienst Integratie versterking van een ‘toeleider’.

Een toeleider is een brugfiguur. Hij legt een brug tussen mensen met een migratieachtergrond en voorzieningen.

Deze toeleider, zelf met een migratie-achtergrond en met twaalf jaar ervaring als cultureel bemiddelaar, zal in aanvang vooral inzetten op onthaal en oriëntatie van nieuwkomers in onze gemeente.

Zo kan bv. bij inschrijving in het gemeentelijk bevolkingsregister meteen contact gelegd worden en kan onmiddellijk een inburgeringstraject opgestart worden.

Dit is tijdbesparend en levert veel informatie op voor onze diensten en bestuur, maar het zorgt vooral voor een voorsprong voor nieuwe bewoners van onze gemeente.

Na 6 maanden wordt deze werking geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.