Werken Serskampsesteenweg gestart!

In de Serskampsteenweg tussen de Acaciastraat en de Serskampstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het afvalwater zal getransporteerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het gezuiverd wordt voor het in de natuur terechtkomt. Het regenwater wordt naar de Molenbeek afgevoerd.

Het stuk Serskampsteenweg tussen Accaciastraat en Zuidlaan wordt heringericht als woonerf, terwijl op het stuk tussen Zuidlaan en Serskampstraat de rijweg wordt vernieuwd en fiets- en voetpaden worden aangelegd.

FASERING VAN DE WERKEN

Vanaf maandag 12 april 2021 is de aannemer van de rioleringswerken (Besix) gestart met voorbereidende werkzaamheden; daarna komen de aannemers van de nutsmaatschappijen aan de beurt.

In augustus start Besix de riolerings- en wegeniswerken op. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, wordt in verschillende fasen gewerkt. De timing per fase ziet er als volgt uit:

  • 12 april: bouwrijp maken bermen (2 weken)
  • 19 april: werken nutsmaatschappijen (2 weken)
  • 2 augustus: Riolering en wegenis tussen Acaciastraat en Zuidlaan  (6 maanden)
  • Voorjaar 2022: Riolering, wegenis en fietspaden tussen Zuidlaan en einde werkzone (6 maanden)

Om de werken vlot te laten verlopen zal op het stuk Serskampsteenweg tot Serskampstraat éénrichtingsverkeer ingevoerd worden tijdens het bouwrijp maken van de bermen en de werken door de nutsmaatschappijen.

Volg onze gemeentelijke website, dan blijf je op de hoogte van de evolutie van de werken.