nieuwsflash
Partijbestuur
Beste reader,

Ziezo, de tweede nieuwsflash van CD&V Wetteren is in uw mailbox gearriveerd! U leest hier meer over het aanpakken van zwerfvuil, kandidaten voor de verkiezingen van 26 mei, de nieuwe plannen voor site Cordonnier en het negatief advies voor de uitbreiding van het Frunpark. Lees zeker tot onderaan & kom meer te weten over onze komende activiteiten!

Statiegeld als oplossing voor zwerfvuil?

Vindt u ook dat er een oplossing moet komen voor zwerfafval? Dat onze straten, bermen en pleinen vrij moeten blijven van plastic flesjes en blikjes? Dat we de plastic soep in zee moeten verminderen en zo o.a. dierenleed voorkomen? Dat het zonde is dat de Wetterse overheid jaarlijks een half miljoen euro van uw belastinggeld moet uitgeven aan het opruimen van zwerfafval?
zwerfvuil
Statiegeld
Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Zo recycleren we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Met de invoering van statiegeld neemt de producent de volle verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van zijn product met speciale aandacht voor terugname en recyclage.
Vindt u, samen met het bestuur van CD&V-Wetteren, dat de Vlaamse overheid meer actie moet ondernemen tegen zwerfvuil door statiegeld in te voeren? Laat uw stem horen in onze bevraging!

Wetteren kiest voor...

Wetteren & haar buurgemeenten trekken met enkele sterke vrouwen naar de verkiezingen van 26 mei. Ze krijgen zeker en vast onze steun en kunnen hopelijk rekenen op uw stem!
Dominique Van Overmeire
Dominique Van Overmeire,
Vlaams parlement, 17e plaats
Dominique woont net over onze gemeentegrens in Wichelen en geeft les aan het Stella Matutinacollege in Lede. Binnen het ACV behartigt ze de belangen van haar onderwijscollega’s op lokaal, provinciaal & nationaal niveau. Haar man Koen De Mey is voorzitter van ACV-Transcom.
"Ik ga voor kwaliteitsvol onderwijs. Dat betekent meer werkingsmiddelen en gelijke onderwijskansen voor elk kind. Met CD&V wil ik doordachte keuzes maken zodat de levenskwaliteit van de Vlaming vergroot en naar juiste oplossingen zoeken die betaalbaar blijven voor ons allen. Dat alles op een positieve en redelijke manier waarbij de Vlaming centraal staat."
Els Verté,
federaal parlement, 6e opvolger
"Al te vaak word ik beroepsmatig geconfronteerd met situaties waarvan ik denk dat het beter moet kunnen. Ik wil hier rond niet langer vanop de zijlijn toekijken.
Sedert januari zetel ik , als kersverse CD&V-politica, in de gemeente- en OCMW-raad van Laarne. Maar mijn ambitie reikt verder, op federaal vlak. Justitie en kinderarmoede liggen me bv. nauw aan het hart. Als advocaat én mama van vier kinderen weet ik van aanpakken en heb ik, met mijn 50 lentes en 28 jaar juridische ervaring, de gedrevenheid om rond deze thema's te werken."
Els Verté
Isabelle Derder
Isabelle Derder,
Vlaams parlement, 14e opvolger
Isabelle is al jaren actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van CD&V Lede. Als leerkracht aan het Sint-Gertrudiscollege in Wetteren kent ze de bekommernissen en de toekomstvisie van onze toekomstige generaties. Dat laatste probeert ze zich in de politiek ook eigen te maken: een toekomstvisie voor onze gemeenschap.
Ook het huidige beleid in Lede weet ze meer dan gestalte te geven. “Als voorzitter van de verkeerscommissie teken ik mede het beleid uit voor meer veiligheid en voor een betere mobiliteit. En dit steeds met respect voor de leefbaarheid en het landelijke karakter van de omgeving.”

Nieuwe plannen site Cordonnier

De gemeente Wetteren kocht de oude kousenfabriek Cordonnier reeds in 2008. Aanvankelijk waren er plannen om er een deel van de academies, een feestzaal en een bedrijvencentrum voor de creatieve industrie in onder te brengen. In het oorspronkelijke masterplan zou, in afwachting van de bouw van een nieuw complex voor één gezamenlijke Kunstacademie, de Academie voor Beeldende Kunsten een tijdelijk onderdak krijgen in Cordonnier. Deze piste wordt nu verlaten.
De afdeling Beeldende Kunsten zal permanent verhuizen naar het oude fabrieksgebouw, terwijl de afdeling Muziek & Woord haar intrek zal nemen in de lokalen die door de tekenacademie worden verlaten. Uiteraard worden deze lokalen wel eerst gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. De gemeente kan hiervoor rekenen op een subsidie van € 261.000. De aangepaste plannen betekenen een aanzienlijke besparing voor de gemeente, vermits de kost van 9,5 miljoen euro voor een totaal nieuw complex wegvalt.
Daarnaast wordt ook de mogelijkheid bekeken om een jeugdhuis en repetitieruimte voor bandjes te voorzien in het gebouw. De architect werkt momenteel aan een plan, waarin o.a. een uitstekende akoestiek en een optimale afwikkeling van de bezoekers van het jeugdhuis dienen opgenomen te worden.
Tenslotte komt er op de site ook extra parkeergelegenheid en wordt de bouw van woongelegenheden overwogen. Dit alles uiteraard in samenspraak met de adviesraden, de jongeren en de buurtbewoners.
cordonnier

Negatief advies uitbreiding Frunpark

Frunpark vroeg een vergunning tot uitbreiding op de oude veilingsite ernaast. Frunpark (Retail Estates) zou het handelspark daar mogen beheren voor ruimtebehoevende grootschalige detailhandel (bv. een elektrozaak of meubelwinkel) en moet daarvoor de norm inzake parkeerplaatsen per m² winkelruimte respecteren.
De gemeente vroeg advies aan de diverse adviesraden. Zij meldden dat vooral de impact van extra bezoekers op het omliggende verkeer, met verhoogde risico’s voor ongevallen, een probleem dreigt te vormen. Alhoewel de ambtenaren een voorwaardelijk gunstig advies formuleerden, besloot de gemeenteraad toch om een negatief advies uit te spreken.

uitbreiding frunpark
Ook CD&V Wetteren vindt het onverantwoord om o.a. het mobiliteitsprobleem af te schuiven op de gemeenschap. Pas als de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en een goede oplossing aanbrengt voor de toename van de verkeersdruk, op kosten van de ontwikkelaar, kan een positief advies geformuleerd worden.
Daarnaast blijft het evenwicht tussen de winkelfunctie in onze kernen, baanwinkels en dergelijke shoppingparken ook in de toekomst onderwerp van gesprek, zeker bij CD&V Wetteren. Diverse invalshoeken zoals (lokale) economie, tewerkstelling, klimaatdoelstellingen en maatschappelijk nut komen hierbij steeds aan bod.

Kalender

  • 25 april: Verkiezingen in( )zicht
  • 6 mei: Klimaat op Wetterse maat: Kom samen met ons nadenken hoe we van Wetteren een klimaatvriendelijke gemeente kunnen maken! [klik hier] voor meer info.
  • 10-12 mei: Bloemetjes voor Moederdag
  • 6 juni: Zaadjes voor Vaderdag
  • 16 juni: het groot CD&V ontbijt-buffet
  • 25 augustus: Zomerse familiedag
  • 7 oktober: Op de koffie bij de burgemeester
Logo Logisch
CD&V Wetteren
p/a Belindekapellestraat 21
9230 Wetteren
GSM: 0485/94 19 01
Deze nieuwsbrief werd verstuurd naar .
Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan u zich hier uitschrijven