nieuwsflash
mei 2019
Partijbestuur
Beste Wim,

CD&V Wetteren houdt je graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de partij en van het partijstandpunt in belangrijke gemeentelijke dossiers.
In deze "verse" nieuwsflash vindt u onder meer
 • een kort verslag van onze gespreksavond rond klimaat
 • het verloop van de geplande infrastructuur- en wegenwerken in Overschelde
 • het partijstandpunt rond de aanleg van fietsstraten
Luc De Vreese, voorzitter CD&V Wetteren

De eerste resultaten van een geslaagde gespreksavond rond klimaat

20190507 Klimaatavond2
20190507 Klimaatavond
Zesenzeventig deelnemers aan de klimaatavond van CD&V Wetteren konden op 6 mei via een poll-systeem hun mening geven over 4 thema’s met telkens 3 stellingen i.v.m. de aanpak van het klimaat in Wetteren.
Hieronder vindt u de eerste resultaten. Ze zullen bepalend zijn voor het beleid van de partij en binnen de meerderheid voor het beleid van de gemeente.

De deelnemers vinden dat
 • houtverbranding problematisch is voor het klimaat (lees een openhaard)
 • participatie in zonnepanelen op openbare gebouwen een goed idee is
 • de gemeente met hoge prioriteit moet investeren om pleinen waterdoorlatend te maken
 • zij zelf binnen 3 jaar elektrisch zullen rijden
 • Wetteren in eerste instantie moet investeren in veilige fietspaden en fietsparkings
 • kernversterking enkel kan bereikt worden door hoger te bouwen in centrum
 • het delen van tuinen een goede zaak is
 • Wetteren een aangenaam centrum krijgt door pleinen en straten meer groen te maken.
Dus nog veel werk aan de winkel, maar we gaan ervoor!

Een uitgebreid verslag zal u kunnen terugvinden in ons volgende huis-aan-huis blad.

Ingrijpende infrastructuurwerken in Overschelde

Fluvius en Farys zijn gestart met werken aan de nutsleidingen in Damstraat - Cooppallaan - Molenstraatje - Kapellendries - Nieuwe Brug - Peperstraat.
Deze werken willen een antwoord geven op de vraag naar uitbreiding van de energiebehoeften van een aantal bedrijven op het industrieterrein Stookte.
De werken duren tot begin september en zullen dus een belangrijke impact hebben op het comfort en de verkeersdoorstroming in Overschelde.
Daarom ook dat onze CD&V-schepen Katrien Claus aandrong op een informatievergadering voor de direct betrokken bewoners.

FASERING, TIMING EN VERKEERSMAATREGELEN:

Fase 1: Peperstraat (tot en met 10 mei)

t.e.m. 10 mei: eenrichtingsverkeer

Fase 2: Molenstraatje

* 13-29 mei: straat volledig afgesloten
* 3-14 juni: enkel plaatselijk verkeer
* 17 juni - 5 juli: enkel plaatselijk verkeer, plaatselijk parkeerverbod
* 8-12 juli: straat volledig afgesloten

Fase 3: doorsteken Kapellendries (vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni)

1 rijvak afgesloten, beurtelings verkeer met verkeerslichten

Fase 4: Damstraat (3-6 juni)

* fietspad langs één kant wordt opgebroken
* parkeerverbod

Fase 5: Cooppallaan

24 juni - 12 juli
* Tussen Vennestraat en huisnummer 80: 1 rijvak afgesloten, beurtelings verkeer met verkeerslichten
* Overige: versmalde rijbaan

15-26 juli: staalnames drinkwater

19 augustus - 6 september: overkoppelen wateraansluitingen

Fase 6: Nieuwe Brug - Kapellendries (15 juli - 1 augustus)

1 rijvak afgesloten, beurtelings verkeer met verkeerslichten

Voor meer informatie verwijzen wij naar de presentatie hieronder die Fluvius gaf tijdens de informatie-avond voor de bewoners samen met vertegenwoordigers van Farys, gemeente en lokale politie.

Nog vragen? Iedere woensdagnamiddag (tussen 14:00 u en 16:00 u) is er gelegenheid om bijkomende vragen te stellen in de kantoren van de Technische Dienst,
Peperstraat 3.

Fietsstraten: wegen naar een fietsvriendelijk, veiliger en aangenamer centrum

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug heeft het fietsverkeer in ons centrum een nieuw elan gegeven: honderden fietsers, vooral schoolgaande jongeren, maken er dagelijks gebruik van.
Een minpunt blijft vooralsnog het uitblijven van een vlotte fietsverbinding vanaf de markt richting station.
CD&V heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een belangrijk beleidspunt gemaakt van fietsverkeer en fietsinfrastructuur onder het motto "Koning Fiets". CD&V Wetteren sluit zich hier graag bij aan en zet zich daarom voor de volle honderd procent achter de plannen van het bestuur voor het inrichten van een aantal fietsstraten in het centrum.
Een woordje uitleg voor wie nog niet vertrouwd is met het begrip "fietsstraat". Fietsstraten worden zo ingericht dat de fietser er de ‘hoofdgebruiker’ is. Dit betekent dat fietsers de hele breedte van de rijweg mogen innemen in een fietsstraat waarin eenrichtingsverkeer van toepassing is. Auto's zijn er weliswaar ook welkom, maar ze mogen de fietsers niet inhalen en maximum 30 km per uur rijden (dat is nu overigens ook al het geval in onze centrumstraten).

Het voorkeursscenario maakt een lus (Markt - Kerkstraat - Schoolstraat - Kouterstraat - Jan Broeckaertlaan - Stationsstraat - Flor. Leirensstraat - Markt), waarbij de bestaande enkele richtingen behouden blijven, ook voor de fietsers.
Plan Fietsstraten
In dit scenario moet er wel een veilige oplossing gevonden worden voor onderstaande conflictpunten
Conflictpunt Markt - Rode Heuvel (heen)
Conflict 2
Conflictpunt Lange Kouterstaat - Jan Broeckaertlaan
Conflict 3
Conflictpunt Markt - Rode Heuvel (terug)
Conflict 1
De inrichting van volwaardige centrum-fietsstraten is volgens CD&V Wetteren een maatregel die nog meer mensen zal bewegen om de fiets te nemen voor kleine verplaatsingen. Dit is niet enkel goed voor de gezondheid, maar ook voor de luchtkwaliteit en voor de leefbaarheid van ons centrum.
CD&V Wetteren is ervan overtuigd dat verplaatsingen in de toekomst absoluut efficiënter en duurzamer zullen moeten gebeuren.
Dit kan gerealiseerd worden door de mobiliteitsbehoefte te beperken, door telkens opnieuw te kiezen voor het meest geschikte vervoersmiddel en door ons op een zo efficiënt mogelijke manier te verplaatsen.

CD&V Wetteren steunt 16e Calipage Run t.v.v. het onderzoek naar immunotherapie

sdr
De 16e Calipage Run wordt georganiseerd in samenwerking met de Wetterse Sportdienst op vrijdag 28 juni vanaf 18.45u.
Sport- en recreatiedomein De Warande figureert opnieuw als start- en aankomstplaats van dit sportief gebeuren en het parcours loopt andermaal door het bruisende centrum van Wetteren inclusief een doortocht op de Rode Heuvel.
De opbrengst van de Calipage Run 2019 gaat naar de Gentse professor Tessa Kerre die het onderzoek leidt naar immunotherapie, een therapie die gebruik maakt van het immuunsysteem van de patiënt zelf om de kankercellen aan te vallen en te doden.
Na de zeer geslaagde Calipage Run 2018 ten voordele van MFC Sint Lodewijk (opbrengst ca. 35000 EUR) hopen de organisatoren opnieuw een grote massa sportievelingen te mogen verwelkomen om op die manier heel veel centen te vergaren!
Loopafstand (wandelen kan ook!): keuze tussen 5 of 10 km.
Kostprijs: 10 EUR

CD&V Wetteren wil, net als vorig jaar, prominent aanwezig zijn op dit sportief gebeuren en doet een oproep aan zijn leden en sympathisanten om dit intiatief zoveel mogelijk te ondersteunen, liefst door zelf deel te nemen.
En vermeld CD&V Wetteren als firma of club!

Wetteren kiest voor...

Affiche Provincie CD&V 2019-page-001

Familienieuws

CD&V Wetteren feliciteert
 • Lieve De Gelder en Klem De Gussem met de geboorte van kleindochter Fae (22 april)
 • Myriam Verhoeven en Jo De Moor met de geboorte van kleinzoon Maurice (27 april)
 • Katrien Claus en Wim De Smet met de geboorte van kleindochter Lola (29 april)

Wist je dat ... ?

 • ... ons partijbestuur versterkt is met twee nieuwe Jong CD&V'ers? Een warme welkom aan Ward Van Eetvelde en Wouter Waeytens!
 • ... het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Wetteren een complete heraanleg plannen van Zuidlaan en Acaciastraat. Die plannen voorzien een rondpunt ter hoogte van de afslag richting Serskamp en mogelijks ook een rondpunt ter hoogte van de afslag richting Massemen. Dit laatste was niet opgenomen in de oorspronkelijke plannen van AWV, maar de gemeente dringt er op aan om ook de realisatie van dit rondpunt te onderzoeken.
 • ... Wetteren een subsidie van 15000 EUR ontving van Europa om gratis wifi-hotspots te installeren op openbare plaatsen?
 • ... op onze bevraging over zwerfvuil 92,3% van de respondenten opteerden voor het invoeren van statiegeld op PET-flesjes en blikjes.
 • ... Wetteren een verhardingspercentage heeft van 26%, wat behoorlijk hoger is dan het provinciaal gemiddelde (19%).

Agenda

 • 10-12 mei: Bloemetjes voor Moederdag
 • 18 mei: CD&V-gezinsdag in Plopsa (hier inschrijven!)
 • 6 juni: Zaadjes voor Vaderdag
 • 16 juni: het groot CD&V ontbijt-buffet
 • 28 juni: Calipage Run
 • 25 augustus: Zomerse familiedag
 • 7 oktober: Op de koffie bij de burgemeester
facebook instagram youtube 
CD&V Wetteren
p/a Belindekapellestraat 21
9230 Wetteren
GSM: 0485/94 19 01
Deze nieuwsbrief werd verstuurd naar wim@desmet-claus.be.
Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan u zich hier uitschrijven