nieuwsflash
Partijbestuur
Beste reader,

Welkom bij de eerste editie van de nieuwsflash van CD&V Wetteren.
CD&V heeft tijdens de voorbije onderhandelingen bij de coalitiepartners aangedrongen op een significante inspraak van de bevolking en wil daar volop op inzetten. Dit heeft zich ook vertaald in de tekst van de beleidsnota, die verder in deze nieuwsflash aan bod komt.
Ook deze nieuwsflash kadert in dat perspectief.
CD&V Wetteren wil zijn leden op die manier actief betrekken bij het beleid van de partij en het dagelijks bestuur van de gemeente.

Veel leesgenot!

Start van een een nieuwe bestuursperiode

De stembusgang van 14 oktober ligt alweer een tijdje achter de rug. Van een onverdeeld succes kunnen we niet spreken.
De kiezer heeft echter beslist, de zetels zijn verdeeld. En CD&V maakt opnieuw deel uit van de meerderheid.
De voorbije zes jaar werd er heel wat gerealiseerd, Wetteren kreeg een nieuw uitzicht, een nieuwe uitstraling en een nieuw elan. Een aantal mensen die hieraan meewerkten, met name Piet Van de Gracht (20 jaar raadslid), Hilde De Graeve, Myriam Verhoeven en Karel Goossens nemen, moeten, om uiteenlopende redenen, afscheid nemen van de CD&V-fractie. CD&V wenst Piet, Hilde, Karel en Myriam uitdrukkelijk te bedanken voor de jarenlange inzet binnen gemeenteraad en OCMW. Wij rekenen erop dat zij hun ervaring verder zullen ten dienste stellen van de partij.
Toch blijven wij overtuigd van het feit dat wij met een sterk team van gemotiveeerde mensen naar de kiezer zijn gestapt. Alle kandidaten bleken, elk op hun terrein, een absolute meerwaarde te zijn voor de partij.

Het werk is niet af. De nieuwe uitdagingen die zich aandienen, kan u teruginden in de beleidsnota die verder in deze nieuwsflash aan bod komt.
In elk geval is het zo dat er duidelijke prioriteiten zullen moeten gesteld worden en dat er creatief en inventief zal moeten omgesprongen worden met de de beperkte middelen.

Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat CD&V de kiezer in 2024 opnieuw zal kunnen overtuigen met een schitterend palmares! Logisch toch!

Maak kennis met onze nieuwe voorzitters en secretaris

Luc.devreese

Luc
De Vreese

Algemeen voorzitter
herman.dewinne

Herman
De Winne

Voorzitter Senioren
Erna.dekeulenaere

Erna
De Keulenaere

Secretaris
Op 18 januari ging niet alleen onze nieuwjaarsreceptie door, maar werden ook lokale bestuursverkiezingen georganiseerd.
Hierbij werd Luc De Vreese verkozen tot nieuwe voorzitter van Cd&V Wetteren en Erna De Keulenaere tot secretaris. Herman De Winne wordt de nieuwe voorzitter van de Wetterse CD&V-senioren.
.
Luc De Vreese is gehuwd met Bea De Schrijver, vader van Bert en Lotte en opa van Jensen, Lars en Loren. Van opleiding is hij landbouwkundig ingenieur, maar sedert enkele jaren met pensioen.
Luc is voorzitter van het feestcomité van de parochie, secretaris van de VZW Parochiale Werken Overschelde en actief lid van toneelvereniging ToOver.

Erna De Keulenaere is geboren en getogen in Massemen. Zij is al 40 jaar werkzaam in Mariagaard, eerst als opvoedster en ondertussen al ettelijke jaren als internaatsbeheerder. Zij is actief in de Massemse parochieploeg en is lid van het Martinuskoor.

Herman De Winne is gehuwd met Lieve Verschooris en vader van raadslid Bram De Winne. Hij is al jarenlang voorzitter van de werkgroep vluchtelingen.

Het nieuwe bestuur vindt een drietal aandachtspunten heel belangrijk voor de komende jaren met name meerwaarde, communicatie en vernieuwing.
Meerwaarde voor de leden van de partij, tweerichtingscommunicatie van en naar de leden en vernieuwing in structuren, ideeën en mensen, dit alles met als inzet de partij aantrekkelijker te maken en op die manier opnieuw een sterk resultaat neer te zetten in 2024.

Bram De Winne en Raf Bossaer blijven actief, respectievelijk als voorzitter van de jongeren en als voorzitter van de afdeling Massemen.

Leentje Grillaert legt de eed af als gedeputeerde

Opmerkelijk was de buitengewone score (9192 voorkeurstemmen!) van onze Wetterse lijsttrekker Leentje Grillaert op de lijst van de provincieraad regio Dendermonde-Sint-Niklaas.
Na een behoorlijk lange onderhandelingsronde werd in de provincieraad een coalitie N-VA - Groen - CD&V gevormd en werd Leentje voorgedragen als gedeputeerde. Op 3 december legde zij de eed af als gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij neemt ontslag als schepen, maar blijft wel zetelen als gemeenteraadslid.
Succes in je nieuwe uitdaging, Leentje!
gedeputeerden

Onze nieuwe bestuursploeg gaat aan de slag

Alain Pardaen Eedaflegging
Op vrijdag 21 december werd Alain Pardaen benoemd tot burgemeester door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Donderdag 27/12 legde Alain de eed af als burgemeester bij waarnemend gouverneur Didier De Tollenaere.
Fractie 2019 2024
V.l.n.r.: Lieve De Gelder, Karel Van Imschoot, Bram De Winne, Leentje Grillaert, Katrien Claus, Alain Pardaen, Eline Pardaen, Albert De Geyter, Tony Oyen.

Op woensdag 16 januari legden onze 8 verkozenen tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad de eed af als gemeenteraadslid, als schepen of als lid van het nieuw opgerichte Bijzonder Comité Sociale Dienst.
Succes Alain, Lieve, Katrien, Leentje, Karel, Albert, Bram, Eline en Tony!

Bedankt Luc, Frans en Nathalie

Luc Deprost
Ondanks een drukke dokterspraktijk wist Luc Deprost de nodige tijd vrij te maken als voorzitter van CD&V Wetteren.
De vergaderingen die hij voorzat, waren steeds afgemeten, uiterlijk tot tien uur. Efficiëntie stond bij hem hoog in het vaandel. Hij was een voorzitter die rust en kalmte uitstraalde, met een sterke analytische geest.
Luc was ook de drijvende kracht achter onze infobladen.
Wegens familiale omstandigheden ziet Luc zich gedwongen om keuzes te maken en die keuze gaat nu in de eerste plaats naar zijn gezin en zijn huisartspraktijk.

Nathalie Mertens werd als secretaris aangezocht door voorzitter Luc. Zij heeft een druk leven, want zij kwam regelmatig rechtstreeks van haar werk in Brussel naar de bestuursvergadering. Maar dat hield haar niet tegen om actief aan de vergadering deel te nemen. Zij had er geen moeite mee om haar standpunt luid en klaar te verwoorden.
Frans De Smet
Frans De Smet was eerst jarenlang algemeen secretaris, daarna enkele jaren voorzitter van de CD&V senioren. Hij was een gewaardeerd lid van het partijbureau en een kenner van de statuten en de administratieve geplogenheden binnen CD&V.
CD&V Wetteren wil zijn uitdrukkelijke waardering uitspreken voor wat Luc, Frans en Nathalie in de loop van de jaren betekend hebben voor de partij.

Klacht of klucht?

Iedereen weet het intussen wel: geen verkiezingen in Wetteren zonder klacht van Govaert!
Dat is uiteraard een democratisch recht waarop elke deelnemer aan de verkiezingen zich kan beroepen, maar de klachten die de heer Govaert in het dossier formuleert beginnen meer weg te hebben van een klucht. Wat kan je we anders zeggen van beweringen dat Chiro Overschelde en Ziekenzorg Samana, door hun christelijk karakter, organisaties zijn van CD&V-signatuur, en bijgevolg gelinkt aan burgemeester Pardaen.
Walter Govaert toont zich eens te meer een slechte verliezer. Ondertussen is het duidelijk dat dit opnieuw een individuele actie is van de heer Govaert en enkele van zijn vazallen, en dat zijn partijbestuur of de kandidaten die op de lijst van Open VLD fungeerden daar totaal niet bij betrokken werden.
De heer Govaert bedrijft enkel politiek uit eigenbelang met als enig doel CD&V in de oppositie te duwen. Daarvoor zijn alle middelen geoorloofd. Zoals bleek uit de eerste uren na de verkiezingen, is hij bereid daarvoor verregaande toegevingen te doen en desnoods zelfs de principes van zijn eigen partij aan de kant te schuiven.
Hoe is het mogelijk dat men dat in de Melsenstraat blijft dulden?
Vermits hij zich ondertussen ondertussen zo goed als onmogelijk heeft gemaakt bij vrijwel alle democratische partijen, wist hij natuurlijk al van voor de verkiezingen dat enkel een buitengewoon verkiezingsresultaat hem aan zet kon brengen.
Dat is niet gebeurd. Gelukkig maar! Wetteren blijft gespaard van een burgemeester die weigert deel te nemen aan debatten, afwezig blijft op de gemeenteraad en bewust leugens verspreidt in zijn communicatie naar de bevolking.
De enige bedoeling van de klachten van de heer Govaert is het destabiliseren van het beleid en het verstoren van de gemeentelijke werking.

Een verrassing was het niet dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 20 december alle argumenten van tafel veegde.
Ondertussen ging de heer Govaert in beroep bij de Raad van State. Dit beroep betekent echter niet dat de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen wordt teruggeschroefd. De gemeenteraad kon dus, wellicht tegen de zin van de heer Govaert in, toch geïnstalleerd worden op 16 januari.
Afwachten nu welk vonnis de Raad van State zal uitspreken, maar CD&V Wetteren heeft er alvast vertrouwen in.

Krijgt Wetteren een coalitie van verliezers?

Sommige ontevredenen claimen een rechtse overwinning bij de verkiezingen van oktober 2018.
Niets is minder waar! Open VLD met Govaert verliest maar liefst 8,1% t.o.v. het opgetelde resultaat van Open VLD en Respect bij de verkiezingen van 2012. Met Vlaams Belang, dat zijn resultaat hoofdzakelijk te danken heeft aan de vluchtelingenproblematiek rond de snelwegparking, en N-VA eindigt de rechtse/centrumrechtse familie op 47,8%, een daling van 6,3% t.o.v. 2012, toen ze samen 54,1% haalden.
De huidige coalitiepartners verhogen hun aandeel met 7,5% tot 52,2%! De samenstelling van de gemeenteraad en het schepencollege is een weerspiegeling van de wil van de kiezer!
CD&V als grootste partij neemt met verantwoordelijkheidszin het mandaat van die kiezer op!

Beleidsnota 2019-2024

Coalitie
Het nieuwe bestuur heeft begin januari het bestuursakkoord voor de komende zes jaar voorgesteld. De coalitienota vermeldt tien speerpunten, uitdagingen die in de volgende zes jaar het beleid zullen sturen.
Benieuwd naar de volledige inhoud? Klik op de knop hieronder om de beleidsnota te lezen.
CD&V Wetteren
p/a Belindekapellestraat 21
Wetteren
GSM: 0485/94 19 01
Deze nieuwsbrief werd verstuurd naar .
Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan u zich hier uitschrijven