Wateroverlast

Aanpak van wateroverlast: kan de Flood4Cast technologie bijdragen tot een oplossing?

Schepen van infrastructuur, Katrien Claus, en de diensthoofden van de gemeentelijke technische dienst plannen in augustus een informatieve vergadering met de firma Hydroscan over hun Flood4Cast-toepassing.
Ook een vertegenwoordiger van Aquafin, de rioolbeheerder van de gemeente, zal aansluiten.

Hydroscan is een expert in duurzaam en kosteneffectief waterbeheer en hun Flood4Cast technologie werd ontwikkeld om de mogelijke gevolgen van plotse overstromingen tot 3 uur op voorhand te voorspellen op straatniveau.

De technologie, die al met succes werd uitgetest door de Antwerpse brandweer, zal er, op zich, uiteraard niet voor zorgen dat overstromingen en wateroverlast tot het verleden behoren maar, naast de evidente mogelijkheid om de omwonenden gericht en tijdig te verwittigen biedt de technologie, volgens het bedrijf, ook de mogelijkheid tot actief ingrijpen door interventieteams, tot het nemen van gerichte preventieve maatregelen, tot het maximaal inzetten van beschikbare pompcapaciteit en tot de vrijmaking van de maximale capaciteit van wachtbekkens.

In elk geval zullen de betrokken diensten enkele uren op voorhand geïnformeerd worden over de mogelijke omvang van de overlast en de gevolgen ervan op straatniveau, zodat tijdig kan overgegaan worden tot het nemen van afdoende maatregelen, waardoor heel wat schade kan vermeden worden.

CD&V is er zich ten volle van bewust dat er uiteraard meer nodig zal zijn, maar wil alle mogelijkheden te baat nemen die kunnen bijdragen tot een oplossing van het probleem.

Niemand kan ontkennen dat de recente stortbuien, ook in andere gemeenten, met neerslaghoeveelheden van 50 ml en meer, enkel als zeer uitzonderlijk kunnen bestempeld worden.

De bestaande infrastructuur is hierop niet voorzien en structurele oplossingen dringen zich op in bepaalde gebieden, vooral omdat zich in de toekomst meer van deze stortvloeden zullen aandienen; dat staat nu al vast.

In heel veel gevallen vereisen die oplossingen een ernstige studie en een tussenkomst van andere instanties dan de lokale overheid. De instant oplossingen die door Facebook-experten naar voor geschoven worden, zijn wellicht goed bedoeld, maar zijn gesteund op weinig kennis van terrein, bestaande infrastructuur, materiaal en mogelijkheden.

Schepen Claus stelt zich garant dat zij zich, op alle terreinen, blijvend zal inzetten om een aanvaardbare oplossing voor te stellen aan de recent getroffen inwoners.

En het contact met de firma Hydroscan moet dan ook gezien worden in de optiek om alle mogelijkheden uit te putten om de wateroverlast voor inwoners in de toekomst tot een minimum te beperken of, idealiter, uit te sluiten.

CD&V Wetteren – 2015-2021