Post Nva

CD&V-jongeren betreuren verzet van N-VA Wetteren tegen zomerproject “Den Hof”

Er is commotie ontstaan rond het project “Den Hof” waarbij een aantal jongeren het intiatief nemen om tijdens de zomermaanden diverse activiteiten aan te bieden in de tuin van de Wetterse dekenij. Een mooi initiatief dat beleving brengt in ons centrum én de buurtbewoners samenbrengt. 

N-VA kant zich fel tegen het initiatief onder het voorwendsel dat er onvermijdelijk onherstelbare schade zal aangericht worden aan de beschermde tuin.

Jong CD&V deelt de bezorgdheid van N-VA in verband met de bescherming van gemeentelijk erfgoed, maar kan zich niet van de indruk ontdoen dat dit niet de ware reden is van het protest. Volgens ons spelen hier duidelijk persoonlijke motieven van bepaalde
N-VA-raadsleden. 

Voor alle duidelijkheid: het schepencollege heeft pas toelating gegeven na gunstig advies van de hulpdiensten en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Jong CD&V juicht het initiatief van deze jongeren toe en betreurt de negativiteit van N-VA in dit dossier nog vóor de aanvang van het evenement.

Jong CD&V wil van Wetteren wél een bruisende gemeente maken!

Wij wensen “Den Hof” dan ook alle succes toe met dit initiatief en nodigen de Wetteraars uit om een kijkje te gaan nemen in de zomer.

Vorige berichten