Raadszaal

Wat “Democratie” betekent voor een Christendemocraat

Viroloog Marc Van Ranst zit samen met zijn gezin reeds meer dan 4 weken opgesloten in een safe house. Vooral voor zijn zoon, een jongen van 12 jaar, is dat heel erg.
En dat allemaal omdat een aanhanger van extreem rechts hem het zwijgen wil opleggen. Ook in Wetteren wordt deze terrorist gesteund door leden van uiterst rechts, tot in de gemeenteraad toe! Schandalig!

Iedereen heeft recht op zijn eigen mening! Dat is inderdaad essentieel. Maar sommigen uit extremistische hoek gebruiken dit recht enkel in één richting. Zij mogen te pas en te onpas, reglementair of niet, soms gewelddadig in woord of daad, eisen dat anderen moeten zwijgen. Zo vinden zij dat virologen niet het recht hebben om wetenschappelijke info te verspreiden, ze worden uitgescholden en met de dood bedreigd.

Deze methodes worden ook toegepast in de lokale politiek. Egoïsme viert hoogtij, de gemeenteraad wordt gedegradeerd tot een markt waar geroepen en gescholden wordt, waar het debat niet meer over het algemeen beleid van de gemeente gaat maar herleid wordt tot een gekibbel over individueel eigenbelang.

Oppositie voeren is deel van de democratie. Als dit gebeurt met het welvaren van de gemeente als doel dan is dit een meerwaarde. Zo zal de oplettendheid van twee gematigde gemeenteraadsleden uit de oppositie er voor zorgen dat teveel betaalde BTW bij een aantal projecten kan gerecupereerd worden, zo wordt een korteketenmarkt georganiseerd op vraag van een raadslid, …

Er moet duidelijkheid zijn over de toekomst van de gemeente en wie daarvoor verantwoordelijk is. Duidelijkheid over wat een stem betekent. En veel meer respect en eerlijkheid in het politieke debat. Veel mensen kijken naar de politiek met opgehaalde wenkbrauwen en toenemende ergernis. De politiek zoals ze vandaag loopt, kan zo niet verder.

Christendemocraat zijn is in de eerste plaats een vorm van burgerschap. Zorgen voor elkaar geeft zin aan het leven. Daarom komen wij op voor elke burger. Je thuis voelen in je buurt is essentieel om sterk in de wereld te staan.

CD&V Wetteren – 2015-2021