GeWOONtebreker

GeWOONtebreker: breng je ideeën aan voor een aantrekkelijk en bruisend centrum

Wetteren breidt verder uit naar inwonersaantal en de beschikbare ruimte wordt kostbaarder met de jaren. De voorbije maanden leerden ons hoe belangrijk het is om zuinig en respectvol om te springen met de natuur in de directe omgeving van verstedelijkte gebieden; de voorbije maanden deden ons ook het belang inzien van lokaal kopen, wonen, werken, winkelen en ontspannen.

Wetteren heeft al heel wat troeven, maar deze omslag noodzaakt de gemeente om nog beter met zijn troeven om te springen en zorgt ervoor dat zich heel wat bijkomende uitdagingen aandienen in de directe en nabije toekomst.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, wil het bestuur werk maken van een centrumvisie of leefkwaliteitsplan. Dit plan moet ons leren hoe we wonen, winkelen, werken beter kunnen doen samengaan met groen en rust; hoe we het openbaar domein op een duurzame en kwaliteitsvolle manier kunnen inrichten; hoe verplaatsingen van en naar het centrum op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen georganiseerd worden.

Voor de realisatie van dit plan doen we een beroep op het studiebureau “Omgeving”, op de provincie Oost-Vlaanderen, op een aantal Wetterse deskundigen in een specifiek vakgebied, en… ook op jou!

Tot eind mei kunnen alle inwoners en bezoekers van Wetteren input geven door het invullen van de digitale enquête die je terugvindt via de link www.wetteren.be/gewoontebreker.

De bevraging neemt circa 10 minuten in beslag.

CD&V Wetteren – 2015