Extra Geld Sport Cultuur Jeugd

Extra geld in Noodfonds sport-cultuur-jeugd

De Vlaamse regering heeft vandaag beslist over een noodfonds van 300 miljoen euro. Daarbij gaat 87,3 miljoen euro of bijna 30% rechtstreeks naar de lokale besturen. Zij kunnen hiermee aan de slag om cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten dus het best wat de noden zijn. Daarom zal er ook de grootst mogelijke autonomie zijn, met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen. Zodat steden en gemeenten vrij kunnen beslissen hoe ze deze middelen spenderen.

We zijn heel blij dat onze gemeente Wetteren hiervoor €364 663,92 ontvangt. 

CD&V Wetteren – 2015-2021