Hoogstraat

Fietszone centrum goedgekeurd

Op 26 mei keurde de gemeenteraad de inrichting van een fietsstraatzone in het centrum goed. Dit werd reeds gunstig geadviseerd door de mobiliteitsraad en Fietsberaad Vlaanderen, en uitvoerig besproken tijdens een gemeenteraadscommissie, waarin geen fundamentele bezwaren naar voor werden gebracht.

CD&V Wetteren, Groen&Co, Eén Wetteren en Sp.a plus stemden voor. N-VA, Open VLD en Vlaams Belang meldden dat zijn ook voor de fietsstraten zijn, maar stemden toch tegen. Een eigenaardige visie.

Hoe dan ook, CD&V heeft veiligheid en fietsvriendelijkheid hoog op de agenda geplaatst bij de voorbije verkiezingen! We zijn dan ook zeer tevreden met het resultaat van de stemming.

CD&V Wetteren – 2015-2021