Partijfractie

Katrien Claus
Schepen

Kapellendries 66
0486/29 72 15

Katrien Claus
Schepen

Openbare werken, Gebouwen en patrimonium, Land- en tuinbouw, Plantsoendienst, Begraafplaatsen, Dorpsrenovatie, Magazijn & uitleendienst

 • Lid Directiecomité AGB
 • Bestuurslid Verko
 • Lid Bekkenbestuur Benedenschelde
 • Afgevaardigde Spoor 2 - MVB
 • Bestuurder TMVW

Lieve De Gelder
Schepen

Cooppallaan 32
0477/84 61 31

Lieve De Gelder
Schepen

Sociaal huis & dienstencentrum, Woonzorgcentrum, assistentiewoningen, Gezin & ouderenzorg, Gelijke kansen, Kinderopvang, Gezondheid & drugspreventie, Tewerkstelling, Armoedebestrijding, Senioren, Vaderlandslievende verenigingen

 • Afgevaardigde stuurgroep Woonplus
 • Vertegenwoordiger A.V. ASZ
 • Bestuurder TMVS
 • Bestuurder DDS
 • Afgevaardigde SVK
 • Lid Streekoverleg Waas en Dender

Albert De Geyter
Raadslid

Eikem 18
0475/75 79 00

Albert De Geyter
Raadslid

Voorzitter commissie schepen Claus
Lid commissie schepen Strobbe
Lid commissie burgemeester Pardaen
Lid commissie schepen De Wilde

 • Lid Politieraad
 • Lid bestuurscomité AGB
 • Lasthebber DDS

Leentje Grillaert
Raadslid

Adolf Papeleustraat 4
0476/66 34 89

Leentje Grillaert
Raadslid

Lid commissie schepen Van Durme
Lid commissie schepen Van Heddeghem

 • Lid bestuurscomité AGB
 • Lid Raadgevend Comité Ethias
 • Vertegenwoordiger A.V. IMEWO

Bram De Winne
Raadslid

Kattestraat 9
0472/47 98 88

Bram De Winne
Raadslid

Lid commissie schepen Van Durme
Lid commissie schepen Claus
Lid commissie schepen Strobbe
Lid commissie schepen De Gelder

 • Lid bestuurscomité AGB
 • Lasthebber Verko
 • Bestuurder IMWV
 • Bestuurder DDS
 • Lid Regionaal Adviescomité Domeindiensten TMVW

Tony Oyen
Raadslid B.C. Sociale Zaken

Kerkwegel 33
09/369 84 88

Tony Oyen
Raadslid B.C. Sociale Zaken

Eline Pardaen
Raadslid B.C. Sociale Zaken

Lambroekweg 6
0472/55 95 13

Eline Pardaen
Raadslid B.C. Sociale Zaken

Alain Pardaen
Burgemeester

Oordegemsesteenweg 334
09/369 57 64

Alain Pardaen
Burgemeester

Bestuurszaken en Secretariaat, Veiligheid & Preventie, Politie en Brandweer, Personeel, Coördinatie bijzondere projecten, Burgerzaken

 • Lid Bestuurscomité AGB
 • Voorzitter politieraad
 • Afgevaardigde SVK
 • Lid Polderbestuur Polder van Belham

Karel Van Imschoot
Raadslid

Prinses Jos. Charlottelaan 21
0475/48 24 16

Karel Van Imschoot
Raadslid

Lid commissie burgemeester Pardaen
Lid commissie schepen De Wilde
Lid commissie schepen Van Heddeghem
Lid commissie schepen De Gelder

 • Lid bestuurscomité AGB
 • Lid Politieraad
 • Vertegenwoordiger A.V. ASZ
 • Lid Raad van Bestuur ASZ
 • Lasthebber Verko
 • Vertegenwoordiger A.V. IMWV
 • Bestuurder TMVS

CD&V Wetteren – 2015