rhdr

Grafmonumenten: getuigen van het verleden

Een wet uit 1971 bepaalde dat alle eeuwigdurende concessies werden omgezet in 50-jarige concessies. Die concessies komen dus in de loop van 2021 te vervallen.

De gemeente wil op zoek gaan naar nabestaanden van de oorspronkelijke concessionarissen van alle Wetterse begraafplaatsen om hen de kans te geven om de concessie te verlengen met nog eens 50 jaar. Uiteraard zullen er onder de vervallen concessies ook zijn die betrekking hebben op begraafplaatsen waarvan er geen familie meer in leven is.

Deze graven zullen in aanmerking komen voor hergebruik of peterschap.

Graven zijn niet enkel plaatsen van herdenking, ze vertellen vaak ook iets over de geschiedenis van de stads- en dorpsontwikkeling en leveren waardevolle informatie over onze omgang met de dood.

Dit kunsthistorisch waardevol erfgoed willen we bewaren.

Wie info heeft over deze graven: anekdotes, foto’s, documenten over personen die erin begraven liggen mag ons gerust contacteren.

We kijken uit naar jullie verhalen.

CD&V Wetteren – 2015