Kabelwerken

Ingrijpende infrastructuurwerken in Overschelde

Fluvius en Farys zijn gestart met werken aan de nutsleidingen in Damstraat – Cooppallaan – Molenstraatje – Kapellendries – Nieuwe Brug – Peperstraat.

Deze werken zijn noodzakelijk en dringend om te kunnen blijven beantwoorden aan de toekomstige  energiebehoeften van een aantal bedrijven op het industrieterrein Stookte.

De werken duren tot begin september en zullen dus een belangrijke impact hebben op het comfort en de verkeersdoorstroming in Overschelde.

Daarom ook dat onze CD&V-schepen Katrien Claus aandrong op een informatievergadering voor de direct betrokken bewoners.

FASERING, TIMING EN VERKEERSMAATREGELEN:

Fase 1: Peperstraat (tot en met 10 mei)

 • t.e.m. 10 mei: eenrichtingsverkeer

Fase 2: Molenstraatje

 • 13-29 mei: straat volledig afgesloten
 • 3-14 juni: enkel plaatselijk verkeer
 • 17 juni – 5 juli: enkel plaatselijk verkeer, plaatselijk parkeerverbod
 • 8-12 juli: straat volledig afgesloten

Fase 3: doorsteken Kapellendries (vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni)

 • 1 rijvak afgesloten, beurtelings verkeer met verkeerslichten

Fase 4: Damstraat (3-6 juni)

 • fietspad langs één kant wordt opgebroken
 • parkeerverbod

Fase 5: Cooppallaan

 • 24 juni – 12 juli
  • Tussen Vennestraat en huisnummer 80: 1 rijvak afgesloten, beurtelings verkeer met verkeerslichten
  • Overige: versmalde rijbaan
 • 15-26 juli: staalnames drinkwater
 • 19 augustus – 6 september: overkoppelen wateraansluitingen

Fase 6: Nieuwe Brug – Kapellendries (15 juli – 1 augustus)

 • 1 rijvak afgesloten, beurtelings verkeer met verkeerslichten

Nog vragen? Iedere woensdagnamiddag (tussen 14:00 u en 16:00 u) is er gelegenheid om bijkomende vragen te stellen in de kantoren van de Technische Dienst, Peperstraat 3.

Vorige berichten