Welkom In Wetteren

Integratiedienst krijgt versterking van “toeleider”

Begin maart kreeg de dienst Integratie versterking van een ‘toeleider’.

Een toeleider is een brugfiguur. Hij legt een brug tussen mensen met een migratieachtergrond en voorzieningen.

Deze toeleider, zelf met een migratie-achtergrond en met twaalf jaar ervaring als cultureel bemiddelaar, zal in aanvang vooral inzetten op onthaal en oriëntatie van nieuwkomers in onze gemeente.

Zo kan bv. bij inschrijving in het gemeentelijk bevolkingsregister meteen contact gelegd worden en kan onmiddellijk een inburgeringstraject opgestart worden.

Dit is tijdbesparend en levert veel informatie op voor onze diensten en bestuur, maar het zorgt vooral voor een voorsprong voor nieuwe bewoners van onze gemeente.

Na 6 maanden wordt deze werking geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

CD&V Wetteren – 2015