Uitbreiding Frunpark

Negatief advies uitbreiding Frunpark

Frunpark vroeg een vergunning tot uitbreiding op de oude veilingsite ernaast. Frunpark (Retail Estates) zou het handelspark daar mogen beheren voor ruimtebehoevende grootschalige detailhandel (bv. een electrozaak of meubelwinkel) en moet daarvoor de norm inzake parkeerplaatsen per m² winkelruimte respecteren.
De gemeente vroeg advies aan de diverse adviesraden. Zij meldden dat vooral de impact van extra bezoekers op het omliggende verkeer, met verhoogde risico’s voor ongevallen, een probleem dreigt te vormen. Alhoewel de ambtenaren een voorwaardelijk gunstig advies formuleerden, besloot de gemeenteraad toch om een negatief advies uit te spreken.
Ook CD&V Wetteren vindt het onverantwoord om o.a. het mobiliteitsprobleem af te schuiven op de gemeenschap. Pas als de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en een goede oplossing aanbrengt voor de toename van de verkeersdruk, op kosten van de ontwikkelaar, kan een positief advies geformuleerd worden.
Daarnaast blijft het evenwicht tussen de winkelfunctie in onze kernen, baanwinkels en dergelijke shoppingparken ook in de toekomst onderwerp van gesprek, zeker bij CD&V Wetteren. Diverse invalshoeken zoals (lokale) economie, tewerkstelling, klimaatdoelstellingen en maatschappelijk nut komen hierbij steeds aan bod.

Vorige berichten