Albert De Geyter

Stadsvernieuwingsproject blijft onze aandacht opeisen

Projectzone Dr. De Bruyckerstraat-Sportstraat-Verbindingsstraat-Eigendakstraat-Collegiebaan en Eeminckstraat kwam op de laatste december commissie uitvoerig aan bod.

Alle aandacht zal gaan naar wonen, verkeer & parkeren, comfort, nieuwe wegenis en rioleringen, voetpaden, vergroening en vooral samen-leven.

Inzet : een door de wijk gedragen aanpak en de nakende projectopstart.

Voor CD&V Wetteren heel belangrijke materie, want deze wijk verdient fierheid & betrokkenheid, toegankelijkheid en vooral woon en leefkwaliteit.

Wordt met héél véél aandacht vervolgd !

CD&V Wetteren – 2015