Tijdelijke Oversteekplaatsen

Tijdelijke extra oversteekplaats in Cooppallaan

Fluvius is gestart met ingrijpende werken infrastructuurwerken in Damstraat – Cooppallaan – Molenstraatje – Kapellendries – Nieuwe Brug – Peperstraat – Peperstraatje. (zie ons bericht van  10/5/2019)

Op donderdag 2 mei ging er, op aandringen van CD&V-schepen Katrien Claus, een bewonersvergadering door in het Scheppersinstituut voor de omwonenden, waarbij de bewoners van de Cooppallaan hun bezorgdheid uitten over de moeilijke oversteekbaarheid van de straat. De vraag werd gesteld om een tijdelijke extra oversteeplaats te voorzien.

Het bestuur sluit zich hierbij aan en heeft Fluvius gevraagd om een tijdelijke voetgangersoversteekplaats (in gele kleur) te voorzien tussen de huisnummers 64 en 51, en dit gedurende de volledige duur van de werken.

Vorige berichten