DCIM100MEDIA

Zuidlaan wordt groene en veilige stadsboulevard!

In 2022 wordt, in samenwerking met het Agentschap Wegen & Verkeer en Aquafin, gestart met omvangrijke wegenwerken aan Acaciastraat/Zuidlaan.

Naast de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zal ook het wegdek en de inrichting van de rijweg volledig vernieuwd worden tussen de Victor Van Sandelaan en Bloemluststraat.

De gemeente kiest hierbij voor het STOP-principe: er wordt prioriteit gegeven aan Stappers, dan komen de Trappers, vervolgens het Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens.

Op 20 mei, om 19.00 u, wordt hierover een online infomoment geoganiseerd. Iedereen kan hieraan deelnemen mits voorafgaande registratie via de onderstaande link:

https://www.eventbrite.be/e/registratie-online-infomoment-vernieuwing-zuidlaan-n417-in-wetteren-153003827567?fbclid=IwAR0RXEUrkcfX9B2l-7ZpFJ2mxHVLcxD5IMjnPD9HsdtR5z3pbwSqurY7EqY

Meer info over de geplande werken kan je opvragen via https://wegenenverkeer.be/nieuws/zuidlaan-wetteren-wordt-groene-en-veilige-stadsboulevard?fbclid=IwAR213T67acUV6uyiRf8An2tPadQ2DH-31D6oC-PfHciHCGFX74iApFnVRp8

De geplande werken aan de Acaciastraat/Zuidlaan zullen ongetwijfeld de veiligheid en de leefbaarheid van de toegangswegen naar het centrum ten goede komen, wat één van de speerpunten was van CD&V Wetteren bij de gemeenteraadsverkiezingen.

toekomstbeeld van de Zuidlaan (bron: wegen en verkeer)

CD&V Wetteren – 2015