Burgemeesterswissel op 1 juli 2022

Burgemeester Alain Pardaen had in de loop van 2021 al aangegeven te willen stoppen met zijn politieke carrière in 2024 en zou zich ook geen kandidaat meer te stellen bij de volgende lokale verkiezingen.
Hierop startte het lokale partijbestuur een procedure op om een nieuwe lijsttrekker aan te duiden.
Na openstelling van de functie, kandidaatstelling en motivatiegesprek duidde de CD&V-raad gemeenteraadslid Albert De Geyter eensgezind aan als lijsttrekker voor CD&V Wetteren.
Enige tijd geleden verraste Alain de partij met de melding dat hij, in navolging van zijn pensionering op de school waar hij werkzaam is, meteen ook wenste te stoppen als burgemeester per 1 juli 2022. Uiteraard is dit hem van harte gegund na een carrière van 19 jaar in het schepencollege, waarvan 12 en een half jaar als burgemeester. Bij de officiële overdracht van de burgemeestersjerp zullen wij niet nalaten om hem nog uitgebreid te bedanken voor zijn volgehouden inzet in dienst van de Wetteraars.
Burgemeester Pardaen bracht in 2009 de Ronde van Vlaanderen éénmalig terug naar Wetteren en realiseerde een aantal mooie projecten in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeesters. De Warande kreeg een grondige facelift en een tweede sporthal. Het gemeentehuis verhuisde onder zijn burgemeesterschap naar de nieuw aangelegde Rode Heuvel, er kwam een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug, de “kerktuin” werd aangelegd en de site Cordonnier kreeg een nieuwe invulling.Gezien de beslissing van de CD&V-raad over de lijsttrekker-kandidaat burgemeester in 2024 is de keuze om Albert De Geyter als nieuwe burgemeester voor te dragen voor de hand liggend.
Op die manier krijgt onze lijsttrekker immers de kans om zich gedurende twee jaar in te werken in de functie die hij in 2024 ambieert. De CD&V-gemeenteraadsfractie volgde de partijraad en onderschreef de voordrachtakte. Coalitiepartners Groen&Co, Eén Wetteren en Vooruit deden hetzelfde.
CD&V Wetteren wenst Albert heel veel energie en doorzettingsvermogen toe om deze uiterst uitdagende opdracht tot een goed einde te brengen.