CD&V haalt slag thuis om gezinnen te ondersteunen: verlaging van prijzen aan pomp én btw-verlaging op gas

De energiefacturen en de prijzen aan de pomp bezorgen velen onder ons al vele weken en maanden kopzorgen. Wanneer de wagen de enige haalbare mogelijkheid is om op het werk, bij de familie of aan de schoolpoort van de kinderen te geraken, is het geen optie om een tankbeurt uit te stellen. En ook de verwarming uitschakelen of het douchewater niet opwarmen om de gasfactuur onder controle te houden, mag en kan nooit een optie zijn.

Voor CD&V was het dan ook al heel lang duidelijk dat de federale regering maatregelen met impact moest nemen om onze gezinnen en alleenstaanden te ondersteunen. De afgelopen maanden zagen we steeds meer tweeverdieners en werkende alleenstaanden in ernstige problemen raken. Dat konden we niet aanvaarden. Wie werkt, moet meer kunnen doen dan enkel de facturen betalen. We moesten en zouden die zware last van de schouders van onze gezinnen en alleenstaanden halen. Zij vormen de hoeksteen van onze samenleving en verdienen vandaag meer dan ooit onze steun. Wekenlang heb ik binnen de regering en in het parlement op deze nagel geklopt.

CD&V is dan ook opgelucht dat de federale regering een nieuw pakket aan doeltreffende maatregelen kan voorstellen. Maatregelen die grotendeels worden gefinancierd door de meeropbrengsten voor de overheid door de hoge energieprijzen. Maatregelen die voor voelbare prijsdalingen zullen zorgen aan de pomp én effect zullen hebben op de energiefactuur van onze middenklasse.

  • Als eerste maatregel worden de accijnzen op benzine en diesel zo snel mogelijk verlaagd met 17,5 cent per liter. Voor een gezinswagen met een tank van 60 liter betekent dit een korting van 10,5 euro. Net voor de zomervakantie volgt een eerste evaluatie van de maatregel. Vanaf de maximumprijs onder 1,70 euro per liter daalt, zal een cliquetsysteem het systeem van accijnzen laten hernemen.
  • De btw op gas wordt verlaagd naar 6% tot en met 30 september 2022. Deze maatregel lag op vraag van CD&V al enige tijd op tafel. Met deze btw-verlaging zorgen we voor een mooie korting op de factuur van mensen die zich verwarmen of koken met aardgas. In september volgt een evaluatie en wordt bekeken of extra en/of verlengde maatregelen nodig zijn.
  • De btw-verlaging naar 6% op elektriciteit wordt verlengd tot en met 30 september 2022. De elektriciteitsprijzen zijn nog niet genormaliseerd. Dit is de enige logische beslissing om de factuur ook de komende maanden onder controle te houden.
  • Ten slotte komt er ook een premie van 200 euro per aansluiting voor gezinnen die hun woning verwarmen met stookolie of propaangas. Dat gaat in ons land nog steeds om vele honderdduizenden gezinnen.

Daarnaast blijven we de meest kwetsbare mensen tot eind september 2022 beschermen met het uitgebreid sociaal tarief en de tegemoetkoming uit het sociaal stookoliefonds.

CD&V werkt verder!

Voor CD&V was het altijd de bedoeling om eerst de last van de schouders van onze gezinnen en alleenstaanden te halen maar uiteraard is dit ook een moment om een duidelijke energievisie voor ons land uit te stippelen. We moeten volop inzetten op de energietransitie, waarbij we meer dan ooit rekening houden met de bevoorrading en betaalbaarheid van onze energie.

De komende dagen en weken zal de federale regering dan ook werk maken van verschillende pistes en extra maatregelen om de betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid in ons land te verzekeren. De oorlog in Oekraïne en de nood om de knip te zetten in de leveringen van Russisch gas en olie zullen daarin uiteraard een centrale rol spelen.

CD&V volgt de evoluties van de energiemarkt op de voet verder en zal steeds gepast reageren.

We werken verder. Onze gezinnen verdienen dat!