Heraanleg Wetterse wegen

Serskampsteenweg

De werken aan de Serskampsteenweg naderen hun einde. De Serskampsteenweg tussen Acaciastraat en Smetledesteenweg vormt nu een aangenaam woonerf waar (nog meer dan vroeger) het doorgaand verkeer geweerd wordt. Aan de Serskampsteenweg zijn de nieuwe fietspaden op het traject tussen de Zuidlaan en de kruising met de Serskampstraat ongetwijfeld het grootste pluspunt. Binnenkort kunnen fietsers er op een veilige en vlotte manier rijden.
Samen met de wegenwerken werd ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Bekijk hier de plannen van de Serskampsesteenweg:

traject tussen Smetledesteenweg en de kruising met de Serskampstraat

traject tussen Acaciastraat en Smetledesteenweg

Westremstraat – Keiberg

Het is met grote opluchting dat we kunnen melden dat de werken aan de N462 eindelijk gestart zijn! We waren al jaren vragende partij om de weg tussen het Strop in Massemen en de grens van Westrem met Bavegem aan te pakken. Maar door allerlei problemen liep het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) grote vertraging op.
Langs de volledig vernieuwde baan komen veilige, verhoogde fietspaden. Enkel in de Dorpskern van Westrem komen fietssuggestiestroken wegens te weinig ruimte. ‘Rugdekking’ zal ervoor zorgen dat de fietser veilig deze stroken kan oprijden.
Ook hier zullen de netten ondergronds gebracht worden en een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd.

Op 14 februari werden de voorbereidende werken gestart, namelijk het bouwrijp maken van de gronden. Daarna volgen de nutswerken. Hierbij zullen mobiele verkeerslichten ingezet worden zodat verkeer in beide richtingen mogelijk blijft.
De effectieve wegenis- en rioleringswerken zullen pas vanaf de zomer kunnen worden opgestart.

Zuidlaan

Ook een groot deel van de Zuidlaan en haar riolering moet heraangelegd worden. Deze werken zullen ongetwijfeld (veel) hinder met zich meebrengen, maar het is een zure appel waar we moeten doorbijten. De eerste ingreep zijn de nutswerken in de bermen. Ze starten op 28 februari en lopen tot eind september.
CD&V Wetteren is opgelucht dat AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) beslist heeft om tijdens deze werken de middenbermen te verwijderen zodat verkeer in twee richtingen mogelijk blijft!

Eenmaal de werken in 2024 klaar zijn, zullen er verhoogde fiets- en voetpaden zijn met veilige oversteekplaatsen, de busperrons worden vernieuwd, er is aandacht voor opvang van hemelwater en meer groen met 90 hoogstambomen. Er wordt getracht zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden zodat er aan de verkeersbehoefte wordt voldaan.
De grootste verandering zal er voor de auto’s zijn: een rondpunt in de bocht tussen Zuidlaan en Acaciastraat zorgt voor een veilige en snelle uitwisseling van het verkeer. Door twee ‘keerpunten’ verminderen de oversteekbewegingen aan de in- en uitritten van de Zuidlaan. Dit maakt alles overzichtelijker en veiliger.
Ook tussen het Bourgondisch Kruis en de Bon’Ap / Peugeot-garage worden bredere (en vooral comfortabelere) fietspaden aangelegd.

Bekijk hier het plan voor de Zuidlaan-Acaciastraat.