Bevraging: statiegeld

Moet Wetteren toetreden tot de statiegeldalliantie? Onze fractie wil ook luisteren naar de stem van onze leden in dit debat! Geef daarom uw mening in onderstaande bevraging.

Zwerfvuil

Vindt u ook dat er een oplossing moet komen voor zwerfafval? Dat onze straten, bermen en pleinen vrij moeten blijven van plastic flesjes en blikjes? Dat we de plastic soep in zee moeten verminderen en zo o.a. dierenleed voorkomen? Dat het zonde is dat de Wetterse overheid jaarlijks een half miljoen euro van uw belastinggeld moet uitgeven aan het opruimen van zwerfafval?

Statiegeld

Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Zo recycleren we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Met de invoering van statiegeld neemt de producent de volle  verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van zijn product met speciale aandacht voor terugname en recyclage.

Het partijbestuur van CD&V Wetteren gaf een positief advies aan onze fractie om als gemeente toe te treden tot de statiegeldalliantie. De gemeenten & organisaties die zich bij deze alliantie aansloten willen de druk op de Vlaamse overheid verhogen om statiegeld in te voeren op PET-flesjes en blikjes om zo zwerfvuil tegen te gaan.

Onze fractie wil ook luisteren naar de stem van onze leden in dit debat!
Geef daarom uw mening in onderstaande bevraging.

Zwerfvuil
Statiegeld