Partijbestuur

Het partijbestuur neemt de dagelijkse leiding en coördinatie waar van alle politieke en organisatorische activiteiten van de afdeling. Ze roept de partijraad bijeen en bepaalt de agenda van de raadsvergaderingen. Het partijbestuur bereidt de besluitvorming en de uitvoering voor van de besluiten van de partijraad en neemt beslissingen in dringende gevallen.

Dirk Baele
Penningmeester

Marc Blomme
Ondervoorzitter

Albert De Geyter
1e Mandataris Lokaal

Erna De Keulenaere
Secretaris

Bavo De Paepe
Voorzitter Jongeren

Luc De Vreese
Afdelingsvoorzitter

Herman De Winne
Voorzitter Senioren

Leentje Grillaert
1e Mandataris Bovenlokaal

Alain Pardaen
bestuurslid