Fractie

ALBERT DE GEYTER
Burgemeeste
r
09/369 57 64

Bestuurszaken en Secretariaat, Veiligheid & Preventie, Politie en Brandweer, Personeel, Coördinatie bijzondere projecten, Burgerzaken

 • Lid Bestuurscomité AGB
 • Voorzitter politieraad
 • Afgevaardigde SVK
 • Lid Polderbestuur Polder van Belham

KATRIEN CLAUS
Schepen

0486/29 72 15

Openbare werken, Gebouwen en patrimonium, Plantsoendienst, Begraafplaatsen,
Dorpsrenovatie, Magazijn & uitleendienst

 • Lid Directiecomité AGB
 • Bestuurslid Verko
 • Lid Bekkenbestuur Benedenschelde
 • Afgevaardigde Spoor 2 – MVB

BRAM DE WINNE
Schepen

0472/47 98 88

 • Financiën & budget
 • Voorzitter AGB
 • Kerkfabrieken
 • Lokale economie
 • Land- en tuinbouw
 • Vaderlandslievende verenigingen

LEENTJE GRILLAERT
Raadslid – Gedeputeerde

0476/66 34 89

Lid commissie schepen Van Durme
Lid commissie schepen Van Heddeghem

 • Lid bestuurscomité AGB
 • Lid Raadgevend Comité Ethias
 • Vertegenwoordiger A.V. IMEWO

LIEVE DE GELDER
Raadslid

0477/84 61 31

Voorzitter commissie schepen Claus
Lid commissie schepen De Winne
Lid commissie burgemeester Pardaen
Lid commissie schepen De Wilde

 • Lid Politieraad
 • Lasthebber DDS

TONY OYEN
Raadslid

09/369 84 88

KAREL VAN IMSCHOOT
Raadslid

0475/48 24 16

Lid commissie burgemeester Pardaen
Lid commissie schepen De Wilde
Lid commissie schepen Van Heddeghem
Lid commissie schepen Tondeleir

 • Lid bestuurscomité AGB
 • Lid Politieraad
 • Vertegenwoordiger A.V. ASZ
 • Lid Raad van Bestuur ASZ
 • Lasthebber Verko
 • Vertegenwoordiger A.V. IMWV
 • Bestuurder TMVS

Onze leden in het Bijzonder Comité Sociale Dienst

PHAERDRA VAN DRIESSCHE
Raadslid B.C.S.D.

0477/98 74 84

ELINE PARDAEN
Raadslid B.C.S.D.

0472/55 95 13